Search results

 1. 1.
  0340263 - ÚMCH 2010 RIV CZ eng J - Journal Article
  Pokorný, D. - Šlouf, Miroslav - Horák, Zdeněk - Jahoda, D. - Entlicher, G. - Eklová, S. - Sosna, A.
  Method for assessment of distribution of UHMWPE wear particles in periprosthetic tissues in total hip arthroplasty.
  Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. Roč. 73, č. 4 (2006), s. 243-250. ISSN 0001-5415
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : wear * polyethylene * total hip arthroplasty
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.achot.cz/cislo.php?cis=5
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0183543
   
   
 2. 2.
  0325683 - ÚMCH 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Mikešová, Jana - Fencl, J. - Stará, Hana - Baldrian, Josef - Horák, Zdeněk
  Impact of dose-rate on rheology, structure and wear of irradiated UHMWPE.
  [Vliv dávkové rychlosti na reologii, strukturu a otěr UHMWPE.]
  Journal of Macromolecular Science - Physics. Roč. 48, č. 3 (2009), s. 587-603. ISSN 0022-2348. E-ISSN 1525-609X
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118; GA MŠk 2B06096
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : joint replacement * radiation dose rate * rheology
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.716, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0173018
   
   
 3. 3.
  0308046 - ÚMCH 2008 RIV CH eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Pokorný, D. - Entlicher, G. - Dybal, Jiří - Synková, Hana - Lapčíková, Monika - Fejfarková, Z. - Špundová, M. - Veselý, F. - Sosna, A.
  Quantification of UHMWPE wear in periprosthetic tissues of hip arthroplasty: Description of a new method based on IR and comparison with radiographic appearance.
  [Kvantifikace otěrových částic UHMWPE v tkáních kolem kyčelních kloubních náhrad: Popis nové metody založené na IR a srovnání s radiografickými výsledky.]
  Wear. Roč. 265, 5-6 (2008), s. 674-684. ISSN 0043-1648. E-ISSN 1873-2577
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118; GA MŠk 2B06096
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE * isolation of wear debris * quantification of wear particles
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.509, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160641
   
   
 4. 4.
  0305694 - ÚMCH 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Synková, Hana - Baldrian, Josef - Marek, Antonín - Kovářová, Jana - Schmidt, Pavel - Dorschner, H. - Stephan, M. - Gohs, U.
  Structural changes of UHMWPE after e-beam irradiation and thermal treatment.
  [Strukturní změny v UHMWPE po ozařování urychlenými elektrony a tepelných úpravách.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part B. 85B, č. 1 (2008), s. 240-251. ISSN 1552-4973. E-ISSN 1552-4981
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118; GA MŠk 2B06096
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE supramolecular structure * e-beam irradiation * thermal treatment
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 2.030, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158902
   
   
 5. 5.
  0110117 - UMCH-V 20043415 RIV NL eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Šloufová, Ivana - Horák, Zdeněk - Štěpánek, Petr - Entlicher, G. - Krejčík, M. - Radonský, T. - Pokorný, D. - Sosna, A.
  New fast method for determination of number of UHMWPE wear particles.
  [Nová rychlá metoda k určení počtu otěru UHMWPE částic.]
  Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 15, č. 12 (2004), s. 1267-1278. ISSN 0957-4530. E-ISSN 1573-4838
  R&D Projects: GA AV ČR IBS4050009; GA MZd ND7076; GA AV ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : wear * arthroplasty * UHMWPE
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.128, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0017208
   
   
 6. 6.
  0081487 - ÚMCH 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Lednický, František - Šlouf, Miroslav - Kratochvíl, Jaroslav - Baldrian, Josef - Novotná, D.
  Crystalline character and microhardness of gamma-irradiated and thermally-treated UHMWPE.
  [Krystalický charakter a mikrotvrdost UHMWPE ozařovaného gama zářením a tepelně upraveného.]
  Journal of Macromolecular Science - Physics. Roč. 46, č. 3 (2007), s. 521-531. ISSN 0022-2348. E-ISSN 1525-609X
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : ultra-high molecular-weight polyethylene * microhardness * crystallinity
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.809, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0145341
   
   
 7. 7.
  0080124 - ÚMCH 2007 RIV CH eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Eklová, S. - Kumstátová, J. - Berger, S. - Synková, Hana - Sosna, A. - Pokorný, D. - Špundová, M. - Entlicher, G.
  Isolation, characterization and quantification of polyethylene wear debris from periprosthetic tissues around total joint replacements.
  [Isolace, charakterizace a kvantitativní analýza polyethylenových otěrových částic z periprotetických tkání v okolí náhrad kyčelního kloubu.]
  Wear. Roč. 262, 9-10 (2007), s. 1171-1181. ISSN 0043-1648. E-ISSN 1873-2577
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE * isolation of wear debris * quantification of wear particles
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 1.395, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144562
   
   
 8. 8.
  0040307 - ÚMCH 2010 RIV DE eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Kužel, R. - Matěj, Z.
  Preparation and characterization of isometric gold nanoparticles with pre-calculated size.
  [Příprava a charakterizace isometrických zlatých nanočástic s předem spočítanou velikostí.]
  Zeitschrift für Kristallographie. Roč. 2, č. 23 (2006), s. 319-324. ISSN 0044-2968.
  [European Powder Diffraction Conference /9./. Prague, 02.09.2004-05.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : line profile analysis * nano materials * transmission electron microscopy
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.897, year: 2006
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0134067
   
   
 9. 9.
  0020811 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Synková, Hana - Baldrian, Josef
  MDFT program: calculation of 2D and 1D diffraction patterns from electron micrographs.
  [Program MDFT: výpočet 2D a 1D difrakčních obrazů ze SM mikrofotografií.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 12, č. 2 (2005), s. 85-89. ISSN 1211-5894.
  [Colloquium of Crystallographic Society : Structure. Třešť, 20.06.2005-23.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1118
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : two-dimensional Fourier transform * image analysis * ultra-high molecular weight polyethylene
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109865
   
   
 10. 10.
  0020810 - ÚMCH 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šlouf, Miroslav - Pleštil, Josef - Synková, Hana - Kumstátová, J. - Eklová, S.
  SAXS and QELS study of Au and UHMWPE particles.
  [Studium Au a UHMWPE castic metodami SAXS a QELS.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 12, č. 2 (2005), s. 82-85. ISSN 1211-5894.
  [Colloquium of Crystallographic Society : Structure. Třešť, 20.06.2005-23.06.2005]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA106/04/1118; GA ČR(CZ) GA203/04/0688
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : UHMWPE wear debris * quantitative analysis of wear particles * Au colloids and nanoparticles
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0109864