Search results

 1. 1.
  0101159 - UFP-V 20040018 CZ cze A - Abstract
  Chráska, Tomáš
  Přesně příčné řezy pro TEM připravené technikou slešťování do klínku.
  [Precision cross-sectional samples for TEM prepared by wedge polishing technique.]
  Mikroskopie 2004-Souhrny přednášek a posterů. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2004. s. 29.
  [Mikroskopie 2004. 11.03.2004-12.03.2004, Nové Město na Moravě]
  R&D Projects: GA ČR GP106/04/P012
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : příprava vzorků, transmisní elektronová mikroskopie
  Subject RIV: JJ - Other Materials
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008612

             
   
   
 2. 2.
  0027059 - ÚFP 2006 CZ eng A - Abstract
  Chráska, Tomáš - Neufuss, Karel - Rohan, Pavel - Dubský, Jiří
  Bulk nanocrystalline ceramic material prepared by plasma spraying.
  [Objemový nanokrystalický keramický materiál připravený plazmovým stříkáním.]
  NANO '05. Abstract booklet. Brno, 2005 - (Šandera, P.). s. 59. ISBN 80-214-3044-3.
  [NANO ’05 - NENAMAT International Conference. 08.11.2005-10.11.2005, Brno]
  R&D Projects: GA ČR GP106/04/P012
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508
  Keywords : nanocrystalline ceramics * heat treatment
  Subject RIV: JH - Ceramics, Fire-Resistant Materials and Glass
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0117187

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.