Search results

 1. 1.
  0338979 - ÚFM 2010 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Jurči, P. - Dlouhý, Ivo
  Příspěvek k lomovému chování PM ledeburických ocelí.
  [Contribution to the Fracture Behaviour of PM Ledeburitic Steels.]
  Technologie tepelného zpracování kovových povrchů. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2009, s. 31-38. ISBN 978-80-904462-0.5.
  [Technologie tepelného zpracování kovových povrchů. Jihlava (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : tool steel * toughness * surface roughness
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0182618

             
   
   
 2. 2.
  0332759 - ÚFM 2010 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Dlouhý, Ivo - Chlup, Zdeněk - Hadraba, Hynek
  Vliv povrchového tvrzení na lomové chování ocelí.
  [Influence of surface hardening on fracture behaviour of steels.]
  Technologie tepelného zpracování kovových povrchů. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2009, s. 111-120. ISBN 978-80-904462-0.5.
  [Technologie tepelného zpracování kovových povrchů. Jihlava (CZ), 24.11.2009-25.11.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Heat treatment * Fracture behaviour * surface hardening
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177906

             
   
   
 3. 3.
  0332658 - ÚFM 2010 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Korbel, J. - Klusák, Jan - Knésl, Zdeněk … Total 5 authors
  Fracture analysis of an adhesive epoxy-aluminum joint exposed to thermal and structural loads.
  [Lomová analýza epoxido-hliníkových spojů vystavených teplotnímu a strukturnímu zatížení.]
  Proceedings of Engineering Mechanics 2009. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2009 - (Náprstek, J.; Fischer, C.), s. 673-679. ISBN 978-80-86246-35-2.
  [Engineering mechanics 2009. Svratka (CZ), 11.05.2009-14.05.2009]
  R&D Projects: GA ČR GA101/08/0994; GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : fracture mechanics * adhesive joint * stability criterion
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177852

             
   
   
 4. 4.
  0332610 - ÚFM 2010 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Severa, Martin
  Simulace rázové zkoušky v ohybu na oceli R7T.
  [The Simulation of impact test on R7T steel.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2009. Sborník doktorské konference.. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009 - (Dlouhý, I.; Švejcar, J.; Mojmír, Š.), s. 139-147. ISBN 978-80-254-6070-2.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů ´09. Brno (CZ), 03.12.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : impact test * FEM simulation * Johnson-Cook
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177821

             
   
   
 5. 5.
  0332479 - ÚFM 2010 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Šmíd, Miroslav - Obrtlík, Karel - Petrenec, Martin - Polák, Jaroslav - Hrbáček, K.
  Únavová životnost a únavový lom lité niklové superslitiny Inconel 792-5A při pokojové teplotě a při zvýšených teplotách.
  [Fatigue life and fatigue fracture of nickel-based superalloy Inconel 792-5A at room and at elevated temperatures.]
  METAL 2009. Sborník přednášek. Ostrava: Tanger, s.r.o, 2009, s. 1-9. ISBN 978-80-87294-04-8.
  [METAL 2009. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /18./. Hradec nad Moravicí (CZ), 19.05.2009-21.05.2009]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/08/1631; GA ČR GA106/07/1507
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : nickel base superalloys * elevated temperatures * low cycle fatigue * fatigue fracture
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0177730

             
   
   
 6. 6.
  0324840 - ÚFM 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Barták, Tomáš - Dlouhý, Antonín - Dočekalová, Kateřina - Zemčík, L.
  Interactions between TI-Al-Nb melts and Y2O3 crucibles.
  [Interakce mezi Ti-Al-Nb taveninou a Y2O3 kelímky.]
  METAL 2008. Sborník přednášek.. Ostrava: Tanger, 2008, paper no. 89. ISBN 978-80-254-1987-8.
  [METAL 2008. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /17./. Hradec nad Moravicí (CZ), 13.05.2008-15.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/07/0762
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : titanium aluminides * vacuum induction melting * refractory crucible
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172441

             
   
   
 7. 7.
  0324584 - ÚFM 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Dočekalová, Kateřina - Dlouhý, Antonín - Zemčík, L. - Fiala, J.
  Interakce TiAl taveniny s povlakovanými keramickými tavícími kelímky.
  [Interaction between TiAl metl and coated ceramic crucibles.]
  METAL 2006. Ostrava: Tanger, 2006, čl. 155. ISBN 80-86840-18-2.
  [METAL 2006 - Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /15./. Hradec nad Moravicí (CZ), 23.05.2006-25.05.2006]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GA106/04/0853
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : vacuum induction melting * refractory crucible * gamma TiAl
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172237

             
   
   
 8. 8.
  0324506 - ÚFM 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
  Tesařová, H. - Petrenec, Martin - Pacal, B. - Musilová, I.
  Low cycle fatigue of ductile cast iron with 2,8 % nickel.
  [Nízkocyklová únava tvárné litiny s 2,8 % niklu.]
  45. SLÉVÁRENSKÉ DNY a 5. mezinárodní PhD konference. Vol. 5. Brno: VUT Brno, 2008, s. 39-45. ISBN 978-80-214-3646-6.
  [45. slévárenské dny a 5. mezinárodní PhD konference. Brno (CZ), 13.05.2008-15.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Low cycle fatigue * ferritic ductile cast iron * Fatigue crack initiation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172191

             
   
   
 9. 9.
  0324454 - ÚFM 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tesařová, H. - Petrenec, Martin - Pacal, B.
  Nízkocyklová únavová odolnost feritické litiny s kuličkovým grafitem legované niklem.
  [Low cycle fatigue of ferritic ductile cast iron with alloying nickel.]
  METAL 2008. Sborník přednášek.. Ostrava: Tanger, 2008, paper no. 191. ISBN 978-80-254-1987-8.
  [METAL 2008. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů /17./. Hradec nad Moravicí (CZ), 13.05.2008-15.05.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502; GA ČR GD106/05/H008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Low cycle fatigue * FERRITIC ductile cast iron
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172150

             
   
   
 10. 10.
  0324437 - ÚFM 2009 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Tesařová, H. - Petrenec, Martin
  Vliv niklu na nízkocyklovou únavovou odolnost ADI ltin.
  [Influence of nickel alloying on the low cycle fatigue of austempered ductile cast irons.]
  Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2008. Sborník doktorské konference. Brno: ÚFM AV ČR Brno, 2008, s. 165-172. ISBN 978-80-254-3492-5.
  [Víceúrovňový design pokrokových materiálů /4./. Brno (CZ), 04.12.2008-05.12.2008]
  R&D Projects: GA AV ČR 1QS200410502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Low cycle fatigue * Nickel alloying * Austempered ductile cast iron
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0172139

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.