Search results

 1. 1.
  0109731 - UACH-T 20043124 RIV CZ eng J - Journal Article
  Šímová, Veronika - Bezdička, Petr - Hradilová, J. - Bayerová, T. - Hradil, David
  X-ray powder microdiffraction in the analysis of art works.
  [Rentgenová difrakce k analyze obrazů.]
  Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology. Roč. 11, 1a (2004), s. 43. ISSN 1211-5894.
  [European Powder Diffraction Conference /9./. Prague, 02.09.2004-05.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A028; GA ČR GA203/04/2091; GA AV ČR KJB1032401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : X-ray powder microdiffraction * pigments * colour layers of artworks
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0016839

             
   
   
 2. 2.
  0108726 - UACH-T 20043119 RIV HU eng J - Journal Article
  Bezdička, Petr - Grygar, Tomáš - Hradil, David - Hradilová, J.
  Clay pigments as indicators of paint authenticity and material provenance.
  [Identifikace pigmentů k posouzení provenience přírodních materiálů.]
  Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica. Roč. 4, S (2004), s. 13. ISSN 0365-8066.
  [Mid-European Clay Conference /2./. Miskolc, 20.09.2004-24.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠk LN00A028; GA ČR GA203/04/2091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : earthy pigments * clay minerals * microanalysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015845

             
   
   
 3. 3.
  0106530 - UACH-T 20043016 RIV GB eng J - Journal Article
  Hynek, R. - Kučková, Štěpánka - Hradilová, J. - Kodíček, M.
  Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry as a tool for fast identification of protein binders in color layers of paintings.
  [Příprava nanokrystalického magnetitu vysokoenergetickým mletím železa a hematitu.]
  Rapid Communications in Mass Spectrometry. Roč. 18, č. 17 (2004), s. 1896-1900. ISSN 0951-4198. E-ISSN 1097-0231
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/2091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : protein binders * mass spectrometry
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 2.750, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000215

             
   
   
 4. 4.
  0097437 - ÚACH 2008 RIV FR eng J - Journal Article
  Hradil, David - Grygar, Tomáš - Hradilová, J. - Bezdička, Petr - Grünwaldová, Veronika - Fogaš, I. - Miliani, C.
  Microanalytical identification of Pb-Sb-Sn yellow pigment in historical European paintings and its differentiation from lead tin and Naples yellows.
  [Mikroanalytická identifikace Pb-Sb-Sn žlutého barviva v historických evropských obrazech a identifikací olovnato-cíničitých žlutí typu a Neapolské žluti.]
  Journal of Cultural Heritage. Roč. 8, - (2007), s. 377-386. ISSN 1296-2074. E-ISSN 1778-3674
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/2091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : Naples yellow * lead tin yellow
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 0.603, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0156583

             
   
   
 5. 5.
  0051245 - ÚACH 2007 RIV CZ cze J - Journal Article
  Grünwaldová, Veronika - Bezdička, Petr - Hradilová, J. - Bayerová, T.
  Prášková RTG mikrodifrakce v analýze umělecké malby.
  [X-ray powder microdiffraction of paintings.]
  Československý časopis pro fyziku. Roč. 56, č. 2 (2006), s. 61-63. ISSN 0009-0700
  R&D Projects: GA AV ČR KJB1032401; GA ČR GA203/04/2091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : X-ray powder microdiffraction * paintings * phase analysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0141157

             
   
   
 6. 6.
  0030015 - ÚACH 2006 RIV DE eng J - Journal Article
  Kučková, Š. - Němec, I. - Hynek, R. - Hradilová, J. - Grygar, Tomáš
  Analysis of organic colouring and binding components in colour layer of art works.
  [Byly testovány dvě analytické metody pro analýzu organických složek barevné vrstvy uměleckých děl.]
  Analytical and Bioanalytical Chemistry. Roč. 382, č. 2 (2005), s. 275-282. ISSN 1618-2642. E-ISSN 1618-2650
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/2091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : proteins * binders * painting
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 2.695, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119794

             
   
   
 7. 7.
  0029927 - ÚACH 2006 RIV US eng J - Journal Article
  Šímová, Veronika - Bezdička, Petr - Hradilová, J. - Hradil, David - Grygar, Tomáš
  X-ray powder microdiffraction for routine analysis of paintings.
  [Laboratorní prášková RTG mikrodifrakce.]
  Powder Diffraction. Roč. 20, č. 3 (2005), s. 224-229. ISSN 0885-7156. E-ISSN 1945-7413
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LN00A028; GA ČR GA203/04/2091; GA AV ČR KJB1032401
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40320502
  Keywords : powder X-ray microdiffraction * artwork analysis
  Subject RIV: CA - Inorganic Chemistry
  Impact factor: 0.483, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003318

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.