Search results

 1. 1.
  0312861 - NHÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Tax evasion dynamics in the Czech Republic: first evidence of an evasional Kuznets curve.
  [Dynamika daňových úniků v České republice: první důkaz Kuznetsovy křivky šedé ekonomiky.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 360 (2008), s. 1-38. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166; GA MŠk LC542
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : underground economy * tax evasion * evasional Kuznets curve
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp360.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163815
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp360.pdf0334.1 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 2. 2.
  0102647 - NHU-N 20043102 RIV CH eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Quality of government services and the civic duty to pay taxes in the Czech and Slovak Republics, and other transition countries.
  [Kvalita vládních služeb a občanská povinnost platit daně v České a Slovenské republice a dalších transformačních zemích.]
  Kyklos. Roč. 57, č. 2 (2004), s. 237-252. ISSN 0023-5962
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : government services and the civic duty * taxes * Czech and Slovak Republics, Hungary, Poland
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.590, year: 2004
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=13112464&site=ehost-live
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009994
   
 3. 3.
  0043594 - NHÚ 2007 RIV GB eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Problems measuring the underground economy in transition.
  [Problémy měření šedé ekonomiky během transformace.]
  Economics of Transition. Roč. 14, č. 4 (2006), s. 707-718. ISSN 0967-0750
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : informal economy * macro estimates of shadow economy * transition
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 1.000, year: 2006
  http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0351.2006.00268.x
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136543
   
 4. 4.
  0043171 - NHÚ 2007 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky tranzitivních zemí pomocí makroekonomických metod.
  [Mission impossible: measuring the informal sector in a transition economy using macro methods.]
  Politická ekonomie. Roč. 54, č. 2 (2006), s. 190-203. ISSN 0032-3233
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : informal economy * underground economy * macro estimates
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.363, year: 2006
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136232
   
 5. 5.
  0043115 - NHÚ 2007 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Palda, F.
  Vývoj daňových úniků v ČR: analýza pomocí markovských řetězců.
  [Estimating the evolution of tax evasion: a Markov chain analysis applied to the Czech Republic.]
  Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 56, 3-4 (2006), s. 127-151. ISSN 0015-1920
  R&D Projects: GA ČR GA402/04/0166
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
  Keywords : tax evasion * Markov chain analysis * Czech Republic
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.190, year: 2006
  http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1049_s_127_151.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0136198