Search results

 1. 1.
  0314583 - MBÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Čermák, Ladislav - Kopecký, Jan - Novotná, Jitka - Omelka, M. - Parkhomenko, Natalia - Plháčková, Kamila - Ságová-Marečková, Markéta
  Bacterial communities of two contrasting soils reacted differently to lincomycin treatment.
  [Bakteriální společenstva dvou různých půd reagovala odlišně na opracovaní linkomycinem.]
  Applied Soil Ecology. Roč. 40, č. 2 (2008), s. 348-358. ISSN 0929-1393. E-ISSN 1873-0272
  R&D Projects: GA AV ČR IAA600200519; GA AV ČR IAA6020410; GA MŠMT 1M06011; GA MŠMT(CZ) LC06024
  Grant - others:GA MZe(CZ) 0002700603
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : bacterial diversity * forest soils * lincomycin
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 2.247, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165048
   
   
 2. 2.
  0313116 - MBÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Ságová-Marečková, Markéta - Čermák, Ladislav - Novotná, Jitka - Plháčková, Kamila - Forstová, Jana - Kopecký, Jan
  Innovative Methods for Soil DNA Purification Tested in Soils with Widely Differing Characteristics.
  [Inovační metody pro čištění DNA z půdních vzorků testované na vzorcích půdy s odlišnými vlastnostmi.]
  Applied and Environmental Microbiology. Roč. 74, č. 9 (2008), s. 2902-2907. ISSN 0099-2240. E-ISSN 1098-5336
  R&D Projects: GA AV ČR IAA6020410; GA AV ČR IAA600200519
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : soil characteristic * dna * purification
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 3.801, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164028
   
   
 3. 3.
  0023488 - MBÚ 2006 RIV SIGLE US eng J - Journal Article
  Novotná, Gabriela - Adámková, V. - Janata, Jiří - Melter, O. - Spížek, Jaroslav
  Prevalence of Resistance Mechanisms against Macrolides and Lincosamides in Methicillin-Resistant Coagulase-Negative Staphylococci in the Czech Republic and Occurrence of an Undefined Mechanism of Resistance to Lincosamides.
  [Prevalence mechanismu resistence proti makrolidům a linkosamidům u methycillin - rezistentních koaguláza - negativních stafylokoků v České republice a výskyt neurčeného mechänismu resistence na linkosamidy.]
  Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Roč. 49, č. 8 (2005), s. 3586-3589. ISSN 0066-4804. E-ISSN 1098-6596
  R&D Projects: GA ČR GA204/04/0801; GA AV ČR IAA600200519
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50200510
  Keywords : resistance * macrolide-lincosamide-streptogramin B
  Subject RIV: EE - Microbiology, Virology
  Impact factor: 4.379, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0112125
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.