Search results

 1. 1.
  0312424 - GFÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Jechumtálová, Zuzana - Eisner, L.
  Seismic source mechanism inversion from a linear array of receivers reveals non-double-couple seismic events induced by hydraulic fracturing in sedimentary formation.
  [Inverze seismického zdrojového mechanizmu z lineární řady přijímačů odhaluje nestřižné seismické jevy vyvolané hydraulickým rozrušováním sedimentárních souvrství.]
  Tectonophysics. Roč. 460, č. 1-4 (2008), s. 124-133. ISSN 0040-1951. E-ISSN 1879-3266
  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA300120502
  Grant - others:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : source mechanism * seismic events * hydraulic fracturing
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 1.677, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0163493
   
   
 2. 2.
  0310835 - GFÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
  Vavryčuk, Václav - Bohnhoff, M. - Jechumtálová, Zuzana - Kolář, Petr - Šílený, Jan
  Non-double-couple mechanisms of microearthquakes induced during the 2000 injection experiment at the KTB site, Germany: A result of tensile faulting or anisotropy of a rock?
  [Nestřižné mechanismy mikrozemětřesení indukovaných v průběhu injektážního experimentu provedeného v roce 2000 ve vrtu KTB v Německu: výsledek tahových zlomů nebo anizotropie hornin?]
  Tectonophysics. Roč. 456, č. 1-2 (2008), s. 74-93. ISSN 0040-1951. E-ISSN 1879-3266
  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA3012309; GA AV ČR IAA300120502
  Grant - others:EC(XE) MTKI-CT-2004-517242
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : anisotropy * fluid injection * focal mechanism * tensile faulting
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 1.677, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162591
   
   
 3. 3.
  0028147 - GFÚ 2006 RIV US eng J - Journal Article
  Jechumtálová, Zuzana - Šílený, Jan
  Amplitude ratios for complete moment tensor retrieval.
  [Amplitudové poměry pro určení kompletního momentového tenzoru.]
  Geophysical Research Letters. Roč. 32, č. 22 (2005), L22303/1-4. ISSN 0094-8276. E-ISSN 1944-8007
  R&D Projects: GA AV ČR KJB300120504; GA AV ČR IAA300120502
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : seismic moment tensor * amplitude ratios * non-shear source component
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  Impact factor: 2.491, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0118123
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.