Search results

 1. 1.
  0328588 - FGÚ 2010 RIV US eng J - Journal Article
  Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch - Obšil, Tomáš - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana
  Functional relevance of aromatic residues in the first transmembrane domain of P2X receptors.
  [Funkční úloha aromatických reziduí v první transmembránové doméně P2X receptorů.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 109, č. 3 (2009), s. 923-934. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA500110702; GA AV ČR(CZ) IAA500110910
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic receptors * gating * transmembrane domain
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 3.999, year: 2009
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0174877
   
   
 2. 2.
  0321125 - FGÚ 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Zemková, Hana - Balík, Aleš - Jindřichová, Marie - Vávra, Vojtěch
  Molecular structure of purinergic P2X receptors and their expression in hypothalamus and pituitary.
  [Molekulární struktura purinergních P2X receptorů a jejich exprese v hypothalamu a hypofýze.]
  Physiological Research. Roč. 57, Suppl.3 (2008), S23-S38. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA305/07/0681; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA500110702; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic P2X receptors * hypothalamus * pituitary
  Subject RIV: FB - Endocrinology, Diabetology, Metabolism, Nutrition
  Impact factor: 1.653, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0169792
   
   
 3. 3.
  0313673 - FGÚ 2009 RIV DE eng J - Journal Article
  Jelínková, Irena - Vávra, Vojtěch - Jindřichová, Marie - Obšil, Tomáš - Zemková, H.W. - Zemková, Hana - Stojilkovic, S. S.
  Identification of P2X4 receptor transmembrane residues contributing to channel gating and interaction with ivermectin.
  [Identifikace transmembránových aminokyselinových zbytků P2X4 receptoru, které přispívají k otevírá kanálu a interakci s ivermektinem.]
  Pflugers Archiv - European Journal of Physiology. Roč. 465, č. 5 (2008), s. 939-950. ISSN 0031-6768. E-ISSN 1432-2013
  R&D Projects: GA ČR GA305/07/0681; GA ČR(CZ) GA303/07/0915; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA500110702; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic receptors * ivermectin * transmembrane domain
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 3.526, year: 2008
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0164417
   
   
 4. 4.
  0108567 - FGU-C 20040107 RIV GB eng J - Journal Article
  Mazna, Petr - Obšilová, Veronika - Jelínková, Irena - Balík, Aleš - Berka, K. - Sovová, Žofie - Ettrich, Rüdiger - Svoboda, Petr - Obšil, T. - Teisinger, Jan
  Molecular modeling of human MT2 melatonin receptor: the role of Val204, Leu272 and Tyr298 in ligand binding.
  [Molekulární modelování lidské varianty melatoninového receptoru MT2 podtypu: role Val204, Leu272 a Tyr298 při vazbě ligandu.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 91, č. 4 (2004), s. 836-842. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159
  R&D Projects: GA ČR GA309/02/1479; GA ČR GA309/04/0496; GA ČR GA204/03/0714; GA AV ČR IAA5011103; GA AV ČR IAA5011408; GA AV ČR KJB5011308; GA MŠMT LN00A141
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922; CEZ:MSM 113100001
  Keywords : homology modeling * MT2 melatonin receptor * site-directed mutagenesis
  Subject RIV: FR - Pharmacology ; Medidal Chemistry
  Impact factor: 4.824, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015690
   
   
 5. 5.
  0103107 - FGU-C 20040085 RIV CZ eng J - Journal Article
  Balík, Aleš - Kretschmannová, Karla - Mazna, Petr - Svobodová, Irena - Zemková, Hana
  Melatonin action in neonatal gonadotrophs.
  [Působení melatoninu v neonatálních gonádotropech.]
  Physiological Research. Roč. 53, Suppl. 1 (2004), s. S153-S166. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA ČR GA309/02/1519; GA AV ČR IAA5011103; GA AV ČR IAA5011408
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : melatonin * gonadotrophs * GnRH
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 1.140, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010439
   
   
 6. 6.
  0103106 - FGU-C 20040084 RIV GB eng J - Journal Article
  Zemková, Hana - Balík, Aleš - Kretschmannová, Karla - Mazna, Petr - Stojilkovic, S. S.
  Recovery of Ins(1,4,5)-trisphosphate-dependent calcium signaling in neonatal gonadotrophs.
  [Návrat vápníkové signalizace závislé na Ins(1,4,5)-trisphosphatu v neonatálních gonádotropech.]
  Cell Calcium. Roč. 36, č. 2 (2004), s. 89-97. ISSN 0143-4160. E-ISSN 1532-1991
  R&D Projects: GA ČR GA309/02/1519; GA AV ČR IAA5011103; GA AV ČR IAA5011408
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : gonadotrophs * calcium * IP3 receptor
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 5.186, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010438
   
   
 7. 7.
  0103087 - FGU-C 20040104 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kretschmannová, Karla - Zemková, Hana
  Characterization of neuromuscular transmission in mice with progressive motoneuronopathy.
  [Charakterizace nervosvalového spojení u myši s progresivní motoneuronopatií.]
  Physiological Research. Roč. 53, č. 5 (2004), s. 541-548. ISSN 0862-8408. E-ISSN 1802-9973
  R&D Projects: GA ČR GA309/02/1519; GA AV ČR IAA5011103; GA AV ČR IAA5011408
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5011922
  Keywords : diaphragm * progressive motoneuronopathy * resting membrane potential
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 1.140, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0010419
   
   
 8. 8.
  0090847 - FGÚ 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Zemková, Hana - Yan, Z. - Liang, Z. - Jelínková, Irena - Tomič, M. - Stojilkovic, S. S.
  Role of aromatic and charged ectodomain residues in the P2X4 receptor functions.
  [Úloha aromatických a nabitých ektodoménových zbytků ve funkci P2X4 receptoru.]
  Journal of Neurochemistry. Roč. 102, č. 4 (2007), s. 1139-1150. ISSN 0022-3042. E-ISSN 1471-4159
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC554; GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR IAA500110702
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic receptors * ATP * ligand binding domain
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 4.451, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0151600
   
   
 9. 9.
  0042263 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Jelínková, Irena - Yan, Z. - Liang, Z. - Moonat, S. - Teisinger, Jan - Stojilkovic, S. S. - Zemková, Hana
  Identification of P2X4 receptor-specific residues contributing to the ivermectin effects on channel deactivation.
  [Identifikace P2X4 receptor-specifických zbytků podílejících se na účinku ivermektinu na deaktivaci iontového kanálu.]
  Biochemical and Biophysical Research Communications. Roč. 349, č. 2 (2006), s. 619-625. ISSN 0006-291X. E-ISSN 1090-2104
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA MŠMT(CZ) LC554
  Grant - others:NIH(US) NICHD
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic receptor-channels * ATP * ivermectin
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 2.855, year: 2006
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0135532
   
   
 10. 10.
  0039018 - FGÚ 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Zemková, Hana - Balík, Aleš - Jiang, Y. - Kretschmannová, K. - Stojilkovic, S. S.
  Roles of purinergic P2X receptors as pacemaking channels and modulators of calcium-mobilizing pathway in pituitary gonadotrophs.
  [Úloha purinergních P2X receptorů jako pacemakerových kanálů a modulátorů intracelulární dráhy mobilizující vápník v hypofyzárních gonádotropních buňkách.]
  Molecular Endocrinology. Roč. 20, č. 6 (2006), s. 1423-1436. ISSN 0888-8809
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IAA5011408; GA AV ČR(CZ) IAA5011103; GA MŠMT(CZ) LC554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : purinergic receptors * electrical activity * pituitary
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 4.967, year: 2006
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0133202
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.