Search results

 1. 1.
  0196318 - UH-J 20033061 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Štern, Petr - Pokorný, J.
  Reologie a textura vícefázových emulzních systémů.
  [Rheology and texture of multiphase emulsion systems.]
  CHISA 2003 : sborník 1. Praha: Jan Novosad, Procesní inženýrství, 2003, s. -. ISBN 80-86059-36-7.
  [Jubilejní konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2003 /50./. Srní (CZ), 20.10.2003-23.10.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106; GA ČR GA101/03/0585; GA AV ČR IAA2060204
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2060917
  Keywords : rheology * texture * psychorehology
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0091955

             
   
   
 2. 2.
  0178082 - UFM-A 20033100 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Náhlík, Luboš
  Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní.
  [Crack propagation through a material interface.]
  Problémy lomové mechaniky /2./. Brno: VUT v Brně, 2002, s. 101.
  [Problémy lomové mechaniky /2./. Brno (CZ), 19.06.2002-21.06.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA106/01/0381; GA AV ČR KSK2076106
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : bimaterial interface * fatigue crack propagation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074976

             
   
   
 3. 3.
  0178078 - UFM-A 20033096 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Náhlík, Luboš - Gröger, Roman
  Výpočty lom. param. obecných koncentrátorů napětí:III.Analýza rozdělení napětí V-vrubu s vrcholem na rozhraní dvou elast. mater.
  [Calculations of fract. param. of general stress concentrators:III.Analysis of the stress field around a tip of a sharp V-notch.]
  ÚNAVA A LOMOVÁ MECHANIKA 2002. Plzeň: Mentl V., 2003 - (Mentl, V.), s. 120-131
  [Únava a lomová mechanika 2002. Žinkovy (CZ), 23.04.2002-25.04.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106
  Keywords : V-notch * bimaterial interface
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074972

             
   
   
 4. 4.
  0177992 - UFM-A 20033001 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Náhlík, Luboš - Gröger, Roman
  Výpočty lom. param. obecných koncentrátorů napětí:III.Analýza rozdělení napětí V-vrubu s vrcholem na rozhraní dvou elast. mater.
  [Calculations of fracture parameters of a general stress concentrators: III. Analysis of the stress field around a tip of a sharp.]
  Únava a lomová mechanika 2002. Plzeň: Mentl, V., 2003 - (Mentl, V.), s. 120-131
  [Únava a lomová mechanika 2002. Žinkovy (CZ), 23.04.2002-25.04.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106
  Keywords : V-notch * bimaterial interface
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074890

             
   
   
 5. 5.
  0177980 - UFM-A 20023177 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Náhlík, Luboš
  Kritéria stability trhliny s vrcholem na bi-materiálovém rozhraní.
  [Crack propagation through a material interface.]
  Problémy lomové mechaniky /2./. Brno: VUT v Brně, 2002, s. 101.
  [Problémy lomové mechaniky /2./. Brno (CZ), 19.06.2002]
  R&D Projects: GA ČR GA106/01/0381; GA AV ČR KSK2076106
  Keywords : bimaterial interface * fatigue crack propagation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074883

             
   
   
 6. 6.
  0177959 - UFM-A 20023155 RIV SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Gröger, Roman
  Určení T.napětí pro obecně orientovanou trhlinu s vrcholem na rozhraní dvou elastických materiálů.
  [Determination of T stress for arbitrary oriented crack terminating at interface between two dissimilar materials.]
  Problémy lomové mechaniky /2./. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002 - (Stibor, M.), s. 102
  [Problémy lomové mechaniky /2./. Brno (CZ), 19.06.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106; GA ČR GA106/01/0381
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : T stress * crack * bi material interface
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074862

             
   
   
 7. 7.
  0177895 - UFM-A 20023081 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Seitl, Stanislav
  Vliv rozhraní dvou materiálů na interakci trhlin.
  [Influence of bi-materials interface on crack interaction.]
  Únava a lomová mechanika 2002, Metodické a aplikační problémy. Plzeň: Škoda Výzkum, s.r.o., 2002 - (Mentl, V.), s. 120
  [Únava a lomová mechanika 2002. Žinkovy (CZ), 23.04.2002-25.04.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : Interface * Stress intensity factor * crack interaction
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074798

             
   
   
 8. 8.
  0108285 - UFM-A 20043105 RIV SIGLE CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Bareš, Pavel
  Modelování vlastností specifické třídy bi-materiálových těles s ohledem na řešení úloh lomové mechaniky.
  [Modeling of specific cathegory of bi-material bodies with respect to fracture mechanics\' problems solution.]
  Problémy lomové mechaniky /4./. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 7-14. ISBN 80-214-2585-7.
  [Problémy lomové mechaniky /4./. Brno (CZ), 08.06.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK2076106; GA ČR GA101/03/0331
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : bi-material interface * crack tip opening displacement * crack propagation
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015421

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.