Search results

 1. 1.
  0105807 - UMCH-V 20043378 RIV NL eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Baldrian, Josef - Raab, Miroslav
  Structural transformations of isotactic polypropylene induced by heating and UV light.
  [Strukturní transformace izotaktického polypropylenu vyvolané ohřevem a UV světlem.]
  European Polymer Journal. Roč. 40, č. 12 (2004), s. 2731-2738. ISSN 0014-3057. E-ISSN 1873-1945
  R&D Projects: GA ČR GP106/02/P027; GA ČR GA106/02/1249
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polypropylene * .beta.-phase * annealing
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.419, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000203
   
   
 2. 2.
  0101284 - UMCH-V 20043004 RIV NL eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Baldrian, Josef - Raab, Miroslav
  Tensile behaviour of isotactic polypropylene modified by specific nucleation and active fillers.
  [Tahové chování isotaktického polypropylenu modifikovaného specifickými nukleanty a aktivními plnivy.]
  European Polymer Journal. Roč. 40, č. 4 (2004), s. 679-684. ISSN 0014-3057. E-ISSN 1873-1945
  R&D Projects: GA ČR GP106/02/P027
  Keywords : polypropylene * .beta.--phase * CaCO3 filler
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.419, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000056
   
   
 3. 3.
  0050709 - ÚMCH 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Kelnar, Ivan - Synková, Hana - Starý, Zdeněk - Baldrian, Josef
  .beta.-Polypropylene/wood flour composites: effects of specific .beta.-nucleation and coupling agent on mechanical behaviour.
  [Kompozity .beta.-polypropylen/dřevná moučka: vliv specifické .beta.-nukleace a kompatibilizátoru na mechanické chování.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 103, č. 1 (2007), s. 506-511. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  R&D Projects: GA ČR GP106/02/P027
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : .beta.-polypropylene * wood flour * mechanical behavior
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Impact factor: 1.008, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003822
   
   
 4. 4.
  0049772 - ÚMCH 2007 RIV US eng J - Journal Article
  Kotek, Jiří - Ščudla, Jaroslav - Šlouf, Miroslav - Raab, Miroslav
  Combined effect of specific nucleation and rubber dispersion on morphology and mechanical behaviour of isotactic polypropylene.
  [Společný účinek specifické nukleace a dispergace kaučuku na morfologii a mechanické chování izotaktického polypropylenu.]
  Journal of Applied Polymer Science. Roč. 103, č. 6 (2007), s. 3539-3546. ISSN 0021-8995. E-ISSN 1097-4628
  R&D Projects: GA ČR GP106/02/P027
  Grant - others: Saxonian Government(DE) SMWK-Az. 4-7531.50-04-821-00/7
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : isotactic polypropylene * .beta.-phase * toughness
  Subject RIV: JI - Composite Materials
  Impact factor: 1.008, year: 2007
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003800