Search results

 1. 1.
  0185548 - UJF-V 20020053 RIV NL eng J - Journal Article
  Wágner, T. - Macková, Anna - Peřina, Vratislav - Rauhala, E. - Seppälä, A. - Kasap, S. O. - Frumar, M. - Vlček, M.
  The study of photo-and thermally-induced diffusion and dissolution of Af in As30S70 amorphous films and its reastion products.
  Journal of Non-Crystalline Solids. Roč. 299, č. 1 (2002), s. 1028-1032. ISSN 0022-3093. E-ISSN 1873-4812
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Keywords : state chemical-reaction * photoenhanced dissolution * kinetics * backscattering * layers * glass
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.435, year: 2002
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0081941

             
   
   
 2. 2.
  0105675 - UJF-V 20043249 RIV SK eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Peřina, Vratislav - Hnatowicz, Vladimír - Biederman, H. - Slavinská, D. - Choukourov, A.
  Investigation of plasma polymer and nano composite polymer films by Rutherford Backscattering Spectrometry and by Elastic Recoil Detection Analysis analytical methods.
  [Výzkum plasmových polymerů a nanokompozitních polymerních filmů analytickými metodami spektroskopie Rutherfordova zpětného rozptylu a analýzy detekce elestického odrazu.]
  Acta Physica Slovaca. Roč. 54, č. 1 (2004), s. 7-10. ISSN 0323-0465. E-ISSN 1336-040X
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069; GA AV ČR KSK1048102
  Keywords : coatings
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.513, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012901

             
   
   
 3. 3.
  0105674 - UJF-V 20043248 RIV NL eng J - Journal Article
  Wágner, T. - Kohoutek, T. - Peřina, Vratislav - Macková, Anna - Hnatowicz, Vladimír - Wágner, T. - Kasap, S. O. - Frumar, M. - Vlček, M.
  Rutherford backscattering spectroscopy of amorphous films of Ag-As-S system prepared by spin-coating technique.
  [Spektroskopie Rutherfordova rozptylu na systémech amorfních tenkých vrstev Ag-As-S připravených technikou spinových povlaků.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. 219/220, - (2004), s. 875-879. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : solid-state reaction * chalcogenide films * coated AS2S3
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.997, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012900

             
   
   
 4. 4.
  0105673 - UJF-V 20043247 RIV GB eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Peřina, Vratislav - Krumeich, J. - Zemek, J. - Kolouch, A.
  RBS and XPS study of TiOx layers prepared by the PVD technique .
  [Studium vrstech TiOx připravených technikou PVD metodami RBS a XPS.]
  Surface and Interface Analysis. Roč. 36, č. 8 (2004), s. 1171-1173. ISSN 0142-2421. E-ISSN 1096-9918
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : RBS * ERDA * TiOx
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.209, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012899

             
   
   
 5. 5.
  0105595 - UJF-V 20043144 RIV NL eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Peřina, Vratislav - Havránek, Vladimír - Třešnáková-Nebolová, P. - Špirková, J. - Telezhniková, O.
  Ion-beam method characterization of erbium incorporation into glass surface for photonics applications.
  [Inkorporace erbia do povrchu skel urcenych pro fotoniku a jeji charakterizace pomoci analyzy iontovymi svazky.]
  Surface Science. Roč. 566, č. 1 (2004), s. 111-114. ISSN 0039-6028. E-ISSN 1879-2758
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : lanthanides * glass surfaces * X-ray emission
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Impact factor: 2.168, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012831

             
   
   
 6. 6.
  0105580 - UJF-V 20043122 RIV GB eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Groetzschel, F. - Eichhorn, F. - Nekvindová, P. - Špirková, J.
  Characterization of Er : LiNbO3 and APE : Er : LiNbO3 by RBS-channeling and XRD techniques.
  [Charakterizace Er : LiNbO3 a Er : LiNbO3 upraveného protonovou výměnou metodou RBS-channeling a metodou difrakce rentgenových paprsků.]
  Surface and Interface Analysis. Roč. 36, č. 8 (2004), s. 949-951. ISSN 0142-2421. E-ISSN 1096-9918
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : LiNbO3 * RBS-channeling study * APE treatment
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.209, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012817

             
   
   
 7. 7.
  0031541 - ÚJF 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Salavcova, L. - Špirková, J. - Čapek, P. - Novotná, M. - Vacík, Jiří - Macková, Anna - Kreissig, U.
  Effect of the annealing process on active properties of proton-exchanged optical waveguides in erbium-doped lithium niobate.
  [Efekt termálního žíhání na vlastnosti optických vlnovodů LiNbO3 připravených protonovou výměnou a dopovaných Er.]
  Ceramics - Silikáty. Roč. 49, - (2005), s. 86-90. ISSN 0862-5468. E-ISSN 1804-5847
  R&D Projects: GA ČR GA202/03/0891; GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : APE layers * annealing
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Impact factor: 0.463, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003539

             
   
   
 8. 8.
  0029259 - ÚJF 2006 RIV NL eng J - Journal Article
  Macková, Anna - Špirková, J. - Nekvindová, P. - Salavcova, L. - Groetzschel, R. - Eichhorn, F.
  Comparison of crystal lattice changes caused by APE treatment of Er : LiNbO3 and by localised Er doping into LiNbO3 obtained by RBS-channeling and XRD analysis.
  [Srovnání změn krystalické struktury dotovaného niobičnanu lithného po provedení protonové výměny měřených metodami RBS-channeling a XRD.]
  Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B. Roč. 240, 1/2 (2005), s. 391-394. ISSN 0168-583X. E-ISSN 1872-9584
  R&D Projects: GA ČR GP102/01/D069
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10480505
  Keywords : RBS-channeling * XRD * APE:Er:LiNbO3
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.181, year: 2005
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0119121

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.