Search results

 1. 1.
  0045528 - ÚFM 2006 RIV CZ eng L - Prototype, f. module
  Matušek, P. - Holzmann, Miloslav - Dlouhý, Ivo
  Testing manual for railway wheel fracture toughness evaluation on Charpy type specimen.
  [Zkušební manuál pro hodnocení lomové houževnatosti železničních dvojkolí za použití Charpyho těles.]
  Internal code: 25839314 ; 2003
  Technical parameters: Procedura vychází z nových poznatků o lomovém chování oceli R7T. Místo mechanického průměrování lokálních odolností vůči lomu, ke kterému dochází u 30 mm těles typu CT, tělesa typu Charpy s trhlinou poskytují zcela exaktní obraz o lomového chování.
  Economic parameters: Cca 40 % úspora nákladů na hodnocení odolnosti vůči lomu železničních dvojkolí. Absolutní výše závisí na počtu vyrobených dvojkolí a výrobců, kteří hodnotící proceduru aplikují.
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) IBS2041001
  Keywords : railway wheelset * fracture toughness * testing manual
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0138022

             
   
   


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.