Search results

 1. 1.
  0178182 - UFM-A 20043001 RIV SIGLE SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Bareš, Pavel - Knésl, Zdeněk
  Problematika hodnocení rozhraní dvou materiálů z hlediska nelineární pružně-plastické lomové mechaniky.
  [Problems of bi-material interface appraisal from a nonlinear elastic-plastic fracture mechanics point of view.]
  SEMDOK 2004 /9./. Žilina: EDIS, Editing Centre, University of Žilina, 2004, s. 217. ISBN 80-8070-178-4.
  [SEMDOK 2004 /9./. Súlov (SK), 21.01.2004-22.01.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA101/03/0331; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : crack tip opening displacement * bi-material interface * nonlinear elastic-plastic fracture mechanics
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0075071

             
   
   
 2. 2.
  0178141 - UFM-A 20033162 RIV SIGLE SK sla C - Conference Paper (international conference)
  Zúberová, Z. - Kunz, Ludvík - Hellmig, R. J. - Lamark, T.
  Vplyv frekvencie zaťažovania na vysokocyklovú únavu horčíkovej zliatiny AZ31-SC.
  [Influence of loading frequency on high-cycle fatigue of AZ31-SC alloy.]
  Degradácia konštrukčných materiálov. Žilina: EDIS vydavatelství Žilinské univerzity, 2003 - (Chalupová, M.; Töröková, A.), s. 36-41. ISBN 80-8070-112-1.
  [Degradáca konštrukčných materiálov /8./. Terchová (SK), 02.09.2003-04.09.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : AZ31-SC alloy * high cycle fatigue * loading frequency
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0075032

             
   
   
 3. 3.
  0178118 - UFM-A 20033138 RIV SIGLE ZA eng C - Conference Paper (international conference)
  Sklenička, Václav - Kuchařová, Květa - Svoboda, Milan - Kloc, Luboš - Buršík, Jiří - Kroupa, Aleš
  Long-term creep behaviour of 9-12.
  Asset Management of Aged Plant and Materials:Assessment Methods. Sheffield: EMAS Publishing Ltd., 2003 - (Penny, R.), s. 379-397. ISBN 0 9543454 1 X.
  [International Colloquium on Asset Management of Aged Plant and Materials:CAPE 2003 /7./. Cape Town (ZA), 07.04.2003-11.04.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IPP1050128; GA ČR GA106/02/0608; GA AV ČR IBS2041001; GA MŠk OC 522.40
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : creep strength * high temperature steelsc * creep life
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0075010

             
   
   
 4. 4.
  0178114 - UFM-A 20033133 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Siegl, J. - Podrábský, T. - Hrbáček, K. - Obrtlík, Karel
  Fraktografický výzkum únavového chování superslitiny Inconel 713 LC.
  [Fractography of fatigue behaviour of superalloy Inconel 713 LC.]
  Fraktografia 2003. Košice: Institute of Materials Research of the Slovak Academy of Sciences, 2003 - (Parilák, L.), s. 139-147
  [Fraktografia 2003. Stará Lesná (SK), 09.11.2003-12.11.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : Inconel 713 LC * fatigue * fractography
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0075006

             
   
   
 5. 5.
  0178102 - UFM-A 20033121 RIV JP eng C - Conference Paper (international conference)
  Polák, Jaroslav
  Atomic force microscopy and high resolution scanning electron microscopy evidence concerning fatigue crack nucleation.
  Proceeding of ATEM'03. Japan: The Japan Society of Mechanical Engineers, 2003, s. OS05W0314
  [International Conference on Advenced Technology in Experimental Mechanics 2003 /6./. Nagoya (JP), 10.09.2003-12.09.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001; GA AV ČR IAA2041201
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : AFM and SEM * Fatigue Crack nucleation * Intrusion and Extrusion
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074995

             
   
   
 6. 6.
  0178094 - UFM-A 20033113 RIV IL eng C - Conference Paper (international conference)
  Polák, Jaroslav - Petrenec, Martin
  ANALYSIS OF THE HYSTERESIS LOOP OF POLYCRYSTALLINE F.C.C. AND B.C.C. METALS.
  The Mechanical Behaviour of Materials. Izrael: ICM, 2003, s. 279
  [International Conference on the Mechanical Behaviour of Materials /9./. Geneva (CH), 25.05.2003-29.05.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA2041201; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : general statistical theory of the hysteresis loop * effective and internal stresses * stainless steels
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074988

             
   
   
 7. 7.
  0178092 - UFM-A 20033111 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Polák, Jaroslav - Petrenec, Martin
  CYCLIC PLASTICITY AND INTERNAL DISLOCATION STRUCTURE OF POLYCRYSTALS.
  Dislocations, Plasticity and Metal Forming. Maryland: Neat Press, 2003 - (Akhtar, S.), s. 49-51
  [Proceedings of PLASTICITY '03 /10./. CANADA (CA), 07.07.2003-11.07.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/0584; GA AV ČR IAA2041201; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : general statistical theory of the hysteresis - loop stainless steels - internal dislocation structure
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074986

             
   
   
 8. 8.
  0178076 - UFM-A 20033094 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Petrenec, Martin - Polák, Jaroslav
  CYKLICKÁ PLASTICITA A DISLOKAČNÍ SUBSTRUKTURA FERITICKÉ NEREZOVÉ OCELI.
  [CYCLIC PLASTICITY AND DISLOCATION SUBSTRUCTURE OF ferritic STAINLESS STEEL.]
  JUNIORMAT '03 /4./. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2003 - (Zina, V.; Doležal, P.), s. 250-251
  [Juniormat 03 /4./. Brno (CZ), 23.09.2003-24.09.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/0584; GA AV ČR IAA2041201; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : statistical theory of the hysteresis loop * ferritic stainless steel ů dislocation substructure
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074970

             
   
   
 9. 9.
  0178075 - UFM-A 20033093 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Petrenec, Martin - Polák, Jaroslav
  CYKLICKÁ PLASTICITA A VNITŘNÍ DISLOKAČNÍ STRUKTURA NEREZOVÝCH OCELÍ.
  [CYCLIC PLASTICITY AND INTERNAL DISLOCATION STRUCTURE OF STAINLESS STEELS.]
  Technológia 2003. Bratislava: Strojnícka fakulta STU v Bratislave, 2003, s. 39
  [Technológia 2003 /8./. Bratislava (SK), 09.09.2003-10.09.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA106/02/0584; GA AV ČR IAA2041201; GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : statistical theory of the hysteresis loop * stainless steels ů dislocation structure
  Subject RIV: JL - Materials Fatigue, Friction Mechanics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074969

             
   
   
 10. 10.
  0178061 - UFM-A 20033079 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Vlček, Libor - Kozák, Vladislav
  Influence of constraint effect on transferability of fracture mechanics characteristics.
  Engineering Mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, AC of CR, 2003 - (Náprstek, J.; Fisher, C.), s. čl. 321
  [Engineering Mechanics 2003. Svratka (CZ), 12.05.2003-15.05.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS2041001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2041904
  Keywords : fracture mechanics * constraint
  Subject RIV: JG - Metallurgy
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0074955

             
   
   

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.