Search results

 1. 1.
  0156101 - NHU-N 20033025 RIV US eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Podpiera, R.
  Informed trading and the bid-ask spread: evidence from an emerging market.
  Journal of Comparative Economics. Roč. 31, č. 2 (2003), s. 275-296. ISSN 0147-5967
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : market microstructure * bid-ask spread * informed trading
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.746, year: 2003
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0053568
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0156101_IR.pdf4620.9 KBAuthor’s postprintrequire
   
 2. 2.
  0156100 - NHU-N 20033024 RIV GB eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Kočenda, Evžen
  The impact of Czech mass privatisation on corporate governance.
  Journal of Economic Studies. Roč. 30, 3/4 (2003), s. 278-293. ISSN 0144-3585
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : corporate governance * investment funds * transition management
  Subject RIV: AH - Economics
  http://proquest.umi.com/pqdweb?did=446046691&sid=3&Fmt=4&clientId=45063&RQT=309&VName=PQD
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0053567
   
 3. 3.
  0156095 - NHU-N 20033072 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hanousek, Jan
  Státní Titanik se potápí: pokud politici neseberou odvahu k reformě, nebude na důchody a dávky.
  [State Titanic is sinking: unless politicians have courage to make reforms, they will run out of money for pensions and social benefits.]
  Respekt. Roč. 14, č. 17 (2003), s. 8-8. ISSN 0862-6545
  R&D Projects: GA MŠk ME 595; GA AV ČR KSK9058117
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : public finance reform
  Subject RIV: AH - Economics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0053562
   
 4. 4.
  0108586 - NHU-N 20043155 RIV CZ eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Hájková, D. - Filer, R. K.
  The mirage of convergence: why poor countries may only seem to be closing the income gap.
  [Přelud konvergence: proč se může jenom zdát, že chudé země zmenšují příjmovou propast.]
  CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 222 (2004), s. 1-24. ISSN 1211-3298
  R&D Projects: GA AV ČR KSK8002119; GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : growth * measurement * developing economies
  Subject RIV: AH - Economics
  http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp222.pdf
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0015709
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Wp222.pdf0137.8 KBPublisher’s postprintopen-access
   
 5. 5.
  0104304 - NHU-N 20043142 RIV US eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Filer, R. K.
  Consumers´opinion of inflation bias due to quality improvements.
  [Spotřebitelský názor na inflační odchylky kvůli změnám v kvalitě.]
  Economic Development and Cultural Change. Roč. 53, č. 1 (2004), s. 235-254. ISSN 0013-0079
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : consumers´opinion * inflation bias * quality improvements
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.373, year: 2004
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14886614&site=ehost-live
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0011578
   
 6. 6.
  0102649 - NHU-N 20043104 RIV NL eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Podpiera, R.
  Czech experience with market maker trading system.
  [Česká zkušenost s "market maker" obchodovacím systémem.]
  Economic Systems. Roč. 28, č. 2 (2004), s. 177-191. ISSN 0939-3625
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : trading systems * informed trading * emerging markets
  Subject RIV: AH - Economics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009996
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0102649_IR.pdf0406.7 KBAuthor’s postprintrequire
   
 7. 7.
  0102646 - NHU-N 20043101 RIV GB eng J - Journal Article
  Čábelková, I. - Hanousek, Jan
  The power of negative thinking: corruption, perception and willingness to bribe in Ukraine.
  [Síla negativního myšlení: korupce, vnímavost a ochota podplácet v Ukrajině.]
  Applied Economics. Roč. 36, č. 4 (2004), s. 383-397. ISSN 0003-6846
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : corruption, perception and willingness to bribe * Ukraine
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.211, year: 2004
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12453997&site=ehost-live
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009993
   
 8. 8.
  0102645 - NHU-N 20043100 RIV CH eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Filer, R. K.
  Investment, credit rationing, and the soft budget constraint: what would a well-functioning credit market look like?
  [Investice, přidělování úvěrů a měkké rozpočtové omezení: jak by vypadal dobře fungující úvěrový trh?]
  Economics Letters. Roč. 82, č. 3 (2004), s. 385-390. ISSN 0165-1765
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : credit rationing * soft budget constraint * investment
  Subject RIV: AH - Economics
  Impact factor: 0.361, year: 2004
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009992
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0102645_IR.pdf01.4 MBAuthor’s postprintrequire
   
 9. 9.
  0100546 - NHU-N 20043006 RIV NL eng J - Journal Article
  Filer, R. K. - Hanousek, Jan
  Inflationary bias in middle to late transition Czech Republic.
  [Inflační zkreslení ve střední a pozdní etapě transformace v České republice.]
  Economic Systems. Roč. 27, č. 4 (2003), s. 367-376. ISSN 0939-3625
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : inflationary bias * transition * Czech Republic
  Subject RIV: AH - Economics
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008045
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  0100546_IR.pdf1298.5 KBAuthor’s postprintrequire
   
 10. 10.
  0024929 - NHÚ 2006 RIV NL eng J - Journal Article
  Hanousek, Jan - Filer, Randall K.
  Substitution biases in price indices during transition.
  [Substituční zkreslení v cenových indexech během procesu transformace.]
  Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe. Roč. 21, č. 2 (2004), s. 167-177. ISSN 0167-8000
  R&D Projects: GA MŠk ME 595
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
  Keywords : price liberalization * substitution bias * transition economies
  Subject RIV: AH - Economics
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=17109091&site=ehost-live
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115391