Search results

 1. 1.
  Name and Surname Hrouzek Pavel
  WorkplaceBU-J
  CountryCZ - Czech Republic
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 2. 2.
  Name and Surname Hrouzek Pavel
  WorkplaceUPB-H
  References (9) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 3. 3.
  Name and Surname Hrouzek Pavel
  WorkplaceBC-A
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 4. 4.
  Name and Surname Hrouzek Pavel
  WorkplaceMBU-M
  Unit132 - Laboratoř Řasových biotechnologií
  ID 0000-0002-2061-0266 (ORCID)
  Catal.org.CAV
  References (2) - Autorita projektu - domácí
  (1) - Autorita projektu - zahraniční
  (4) - Abstrakt
  (67) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména