Search results

 1. 1.
  Name and Surname Doucha Jiří
  WorkplaceMBU-M
  Unit134
  References (2) - Autorita projektu - zahraniční
  (13) - Abstrakt
  (13) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (33) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileOsobní jména