Search results

 1. 1.
  Name and Surname Bačovský Václav
  WorkplaceBFU-R
  UnitOddělení vývojové genetiky rostlin
  ID 0000-0001-7621-8936 (ORCID)
  CountryCZ - Czech Republic
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména