Search results

 1. 1.
  Name and Surname Šyc Michal
  WorkplaceUCHP-M
  UnitOddělení environmentálního inženýrství
  ID 0000-0002-3323-9638 (ORCID)
  H-3512-2014 (WOS)
  16067711000 (SCOPUS)
  References (5) - Autorita projektu - domácí
  (8) - Autorita projektu - zahraniční
  (8) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (115) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (62) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (4) - Část monografie
  (4) - Ostatní výsledky
  (5) - Patentový dokument
  (12) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Uspořádání konfrence
  (18) - Výzkumná zpráva
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileOsobní jména