Search results

 1. 1.
  Name and Surname Acosta Manuel
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce ekosystémových analýz
  ID 0000-0002-0850-5703 (ORCID)
  A-6783-2011 (WOS)
  References (4) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (2) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (48) - Článek v odborném časopise
  (6) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  FileOsobní jména
 2. 2.
  Name and Surname Ač Alexander
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce impaktových studií a fyziologických analýz
  ID 0000-0001-9832-9303 (ORCID)
  G-9718-2014 (WOS)
  CountryCZ - Česká republika
  Catal.org.CAV
  References (2) - Autorita projektu - zahraniční
  (5) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (22) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  FileOsobní jména
 3. 3.
  Name and Surname Adamec František
  WorkplaceUEK-B
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 4. 4.
  Name and Surname Agyei Thomas
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
  CountryGH - Ghana
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 5. 5.
  Name and Surname Alhuseen Ahmed
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce humánních dimenzí dopadů globální změny
  ID 0000-0003-3583-3494 (ORCID)
  CountrySD - Súdán
  Catal.org.CAV
  References (1) - Autorita projektu - domácí
  (1) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 6. 6.
  Name and Surname Ameixa Olga
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce ekosystémových analýz
  ID E-2297-2011 (WOS)
  CountryPT - Portugalsko
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  FileOsobní jména
 7. 7.
  Name and Surname Asensio Dolores
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
  CountryES - Španělsko
  Catal.org.CAV
  FileOsobní jména
 8. 8.
  Name and Surname Aysan Badraghi Naghimeg
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce impaktových studií a fyziologických analýz
  CountryIR - Irán
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileOsobní jména
 9. 9.
  Name and Surname Badraghi Aysan
  WorkplaceUEK-B
  Catal.org.CAV
  FileOsobní jména
 10. 10.
  Name and Surname Baďura Tomáš
  WorkplaceUEK-B
  UnitSekce humánních dimenzí dopadů globální změny
  ID 0000-0001-8264-0850 (ORCID)
  CountryCZ - Česká republika
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileOsobní jména