Search results

 1. 1.
  ProjectCentrum fotosyntetického výzkumu
  Project NameGBP501/12/G055
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Komenda
  Catal.org.CAV
  References (79) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCentrum výzkumu patogenity a virulence parazitů
  Project NameEF16_019/0000759
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Tachezy
  Oborník
  Yurchenko
  Catal.org.CAV
  References (122) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectEvoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů
  Project NameGA18-13458S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Catal.org.CAV
  References (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectEvoluce syntézy tetrapyrolů u fototrofních eukaryot
  Project NameGAP506/12/1522
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectGenomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas
  Project NameGA13-33039S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectHledání původu exosymbionta
  Project NameGA15-17643S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectChromera velia - nově objevený žijící fotosyntetický předchůdce současných parazitů skupiny Apikomplexa
  Project NameIAA601410907
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Oborník
  Prášil
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (2) - Ostatní výsledky
  FileProjekty