Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 1103982 230g^"
 1. 1.
  ProjectDiverzita saproxylických organizmů v čase a prostoru: Od historie krajiny přes ekologii společenstev k modelům přežívání druhů
  Project NameGAP504/12/1952
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Altman
  Catal.org.CAV
  References (25) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectManagement populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření
  Project NameTA02021501
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  (6) - Specializované mapy
  (7) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectMonitoring vlivu velkých býložravců na vybrané skupiny organizmů v EVL Milovice - Mladá
  Project NameR200961701
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Jirků
  Čížek
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectOvěření postupů a příprava metodik k zvýšení efektivity péče o druhově bohaté lesy (Natura 2000 a lesy chráněných území)
  Project NameTB030MZP017
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2016
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Specializované mapy
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectProměny evropských nížinných lesů: Jak se sukcese, klimatické změny, exotické organizmy a hospodaření projevují na různých trofických úrovních?
  Project NameGA23-07533S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2023 - 2025
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Lanta
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectRevize recentního rozšíření a stavu nezvěstných druhů červeného seznamu - Coleoptera (brouci)
  Project NameTB020MZP048
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2015 - 2016
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Specializované mapy
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectVliv ohně na biodiverzitu lesních ekosystémů NP České Švýcarsko
  Project NameSS06010261
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2026
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Participants Sucháčková Bartoňová
  Adámek
  Čížek
  Kozel
  Šebek
  Catal.org.CAV
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.