Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0305319 230a^"
 1. 1.
  ProjectAplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi
  Project NameTJ02000286
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vild
  Chudomelová
  Kolář
  Liška
  Suchánková
  Sychrová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (9) - Specializované mapy
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectObnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů
  Project NameTL02000314
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2022
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hédl
  Chudomelová
  Szabó
  Catal.org.CAV
  References (2) - Monografie kniha jako celek
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPříčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků
  Project NameSS03010065
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hédl
  Bobek
  Chudomelová
  Szabó
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectVyužití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích
  Project NameTO01000132
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2021 - 2024
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Čížek
  Šebek
  Vild
  Hédl
  Chudomelová
  Petřík
  Szabó
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.