Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0288503 230a^"
 1. 1.
  ProjectARCLib - komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek
  Project NameDG16P02R044
  Grant AgencyGA MK
  Research years2016 - 2020
  Grant Recipient Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Participants Lhoták
  Duda
  Fojtů
  Hutař
  Melichar
  Nezbedová
  Pavelka
  Pokorský
  Pšenička
  Šlapáková
  Catal.org.CAV
  References (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Software
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectINDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
  Project NameDG16P02B039
  Grant AgencyGA MK
  Research years2016 - 2020
  Grant Recipient Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
  Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
  Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
  Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Lečbychová
  Krupičková
  Novák
  Gergelová
  Suchomelová
  Chvatík
  Lhoták
  Duda
  Šlapáková
  Pavelka
  Roháček
  Marešová
  Malínek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Dataset
  (1) - Elektronický dokument
  (3) - Software
  (3) - Uspořádání konfrence
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKnihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800
  Project NameDG16P02H015
  Grant AgencyGA MK
  Research years2016 - 2020
  Grant Recipient Knihovna AV ČR, v. v. i.
  Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
  Participants Veselá
  Beránková
  Jelínková
  Pavelka
  Svobodová
  Šícha
  Hradilová
  Hrdinová
  Tošnerová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Elektronický dokument
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Specializované mapy
  (2) - Uspořádání konfrence
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.