Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0275643 230g^"
 1. 1.
  ProjectFunkce a rozsáhlá represe paternálních skladovaných transkriptů účastnících se časných fází embryogeneze
  Project NameGA14-32292S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2014 - 2015
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hafidh
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectMechanismus represe translace modelového transkriptu NTP303 během zrání pylu tabáku
  Project NameGPP501/11/P321
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hafidh
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectSignalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození; úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost
  Project NameGA15-22720S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hafidh
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectÚloha miRNA v regulaci biosyntézy buněčné stěny - důsledky pro fertilitu hospodářských plodin
  Project NameLD14109
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hafidh
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectZapojení telomerázy do buněčného interaktomu
  Project NameGA18-07027S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Sýkorová
  Hafidh
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty