Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0255904 230g^"
 1. 1.
  ProjectNárodní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace
  Project NameTN01000038
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dejneka
  Hönig
  Kalbáč
  Jeremiáš
  Gabriel
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  (17) - Prototyp, funkční vzorek
  (11) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectNízkoteplotní plazma pro humánní medicínu
  Project NameFV10081
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2016 - 2021
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Dejneka
  Kubinová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNízkoteplotní plazma v medicíně
  Project NameTA04010449
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2014 - 2017
  Grant Recipient Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Dejneka
  Kubinová
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectVýzkum využití fyzikálních metod sterilizace vajec pro líhnění
  Project NameTH04030206
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Dejneka
  Klinger
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty