Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0239896 230g^"
 1. 1.
  ProjectHorizontální přenos mitochondrií v biologii rakoviny
  Project NameGX21-04607X
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2021 - 2025
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Vodička
  Catal.org.CAV
  References (13) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectInhibice angiogenese jako účinná metoda potlačení karcinomu pankreatu
  Project NameNT14078
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectMechanismus tvorby kyslíkových radikálů a mitochondriální permeabilizace
  Project NameGA204/08/0811
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2008 - 2010
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectMechanismy účinného zabíjení kmenových buněk rakoviny prsu
  Project NameGAP301/10/1937
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2013
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (22) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectPřenos mitochondriálního genomu do buněk s poškozenou mitochondriální DNA vede k obnově mitochondriální funkce a schopnosti tvořit nádory
  Project NameGA15-02203S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectRole mitochondriální respirace v tvorbě nádorů: Mechanistická studie
  Project NameGC17-01192J
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectÚloha receptorové tyrozinkinázy Her2 v mitochondriích
  Project NameGA16-12719S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2016 - 2018
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Neužil
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.