Search results

 1. 1.
  ProjectBrownfields - zdroj obnovitelné energie
  Project NameTA01020366
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (2) - Patentový dokument
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (4) - Výzkumná zpráva
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectDeposice oxidických katalyzátorů pro oxidaci VOC na tvarovaný nosič a jejich modifikace nanočásticemi drahých kovů
  Project NameGA104/07/1400
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (16) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNové katalytické materiály pro spalování těkavých organických látek a jejich vlastnosti
  Project NameGA104/04/2116
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Grygar
  Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectOdstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné
  Project NameTA01020336
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Patentový dokument
  (2) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectOrganizované materiály pro vysoce selektivní katalytické a separační procesy
  Project NameGD203/03/H140
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2007
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Wichterlová
  Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (24) - Abstrakt
  (40) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Dizertace
  (32) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectOxidické katalyzátory pro rozklad NO bez použití redukčního činidla
  Project NameGA18-19519S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectPokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod
  Project NameGA17-08389S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Čada
  Jirátová
  NoteSpolupříjemce
  Catal.org.CAV
  References (15) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectStrukturované katalyzátory s nízkou koncentrací aktivních komponent určené pro totální oxidaci VOC
  Project NameGAP106/10/1762
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Grygar
  Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (18) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectStudium materiálů na bázi hydrotalcitu vhodných pro snížení emisí oxidu dusného , GA
  Project NameGA106/05/0366
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (11) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectVliv chemického a fázového složení materiálu na bázi hydrotalcitu na aktivitu katalyzátoru pro rozklad oxidu dusného
  Project NameGA106/02/0523
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Jirátová
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty