Search results

 1. 1.
  ProjectDetermination of REEs content in waste-to-energy solid residues and their exploitation as a secondary resource
  Project NameCSIC-22-07
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2022 - 2023
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šyc
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectEfektivní využití odpadů z čistíren odpadních vod – integrace energetického a materiálového využití čistírenského kalu
  Project NameTK02020149
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2022
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šyc
  Václavková
  Catal.org.CAV
  References (1) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNárodní centrum pro energetiku
  Project NameTN01000007
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Punčochář
  Svoboda
  Šyc
  Gabriel
  Chomát
  Luxa
  Masák
  Šimurda
  Vinš
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (4) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStrategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie
  Project NameEF16_026/0008413
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  Participants Šyc
  Marek
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (28) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Software
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectÚCHP Mobilita II
  Project NameEF18_053/0016920
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šyc
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectZískávání solí a kovů z technologických proudů ZEVO
  Project NameFW03010439
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2021 - 2024
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Šyc
  Korotenko
  Catal.org.CAV
  FileProjekty