Search results

 1. 1.
  ProjectNárodní kontaktní centrum - gender a věda 2017 - 2020
  Project NameLTI17013
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2017 - 2020
  Grant Recipient Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Linková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Monografie kniha jako celek
  (43) - Elektronický dokument
  (1) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (8) - Článek v novinách
  (8) - Ostatní výsledky
  (66) - Uspořádání konfrence
  (4) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectProhloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA)
  Project NameMS2103
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2021 - 2027
  Grant Recipient Technologické centrum
  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Padevětová
  Linková
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPROJECTS Gender-SMART Gender SMART Science Management of Agriculture and life sciences, including Research and Teachning
  Project Name824546
  Research years2019 - 2022
  Grant Recipient Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Linková
  Notehttps://cordis.europa.eu/project/id/824546
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStrategická inteligence pro výzkum a inovace
  Project NameMS2104
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2021 - 2027
  Grant Recipient Technologické centrum
  Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Padevětová
  Linková
  Catal.org.CAV
  FileProjekty