Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0106172 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiodiverzita ryb v oblasti soutoku Moravy a Dyje - podpora a stabilizace populací vzácných a ohrožených druhů
  Project NameSP/2D4/55/07
  Grant AgencyGA MŽP
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Halačka
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectJak a proč zvířata opouštějí sex: kauzální role hybridizace v iniciaci asexuality
  Project NameGA17-09807S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Janko
  Halačka
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectPopulační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování lososových vod
  Project Name1QS500450513
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2005 - 2009
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Halačka
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStudium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonální populací na modelu evropských sekavců
  Project NameGA13-12580S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2017
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Janko
  Halačka
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (17) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectZvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace.
  Project NameQJ1510077
  Grant AgencyGA MZe
  Research years2015 - 2018
  Grant Recipient Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Participants Halačka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (1) - Patentový dokument
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 6. 6.
  Project-
  Project NameIAC6087606
  Grant AgencyGA AV ČR
  Participants Halačka
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.