Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0105850 230g^"
 1. 1.
  ProjectBioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub
  Project Name1M0571
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Elektronický dokument
  (83) - Článek v odborném časopise
  (22) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (4) - Část monografie
  (12) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectBiorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost
  Project NameTN02000044
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2023 - 2028
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Kaluža
  Sajfrtová
  Soukup
  Topka
  Vosátka
  Baldassarre Švecová
  Lukavský
  Přibyl
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectBiorafinace jako oběhové technologie
  Project NameTN01000048
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  Participants Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Lukavský
  Maršálek
  Vosátka
  Prášil
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (37) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (16) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (8) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (11) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum kompetence pro výzkum biorafinací
  Project NameTE01020080
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2019
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Monografie kniha jako celek
  (78) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (57) - Článek v odborném časopise
  (6) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (27) - Část monografie
  (3) - Ostatní výsledky
  (8) - Patentový dokument
  (3) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (3) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectDiverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárních mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny
  Project NameLH12178
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectDynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí
  Project NameGA15-05466S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Püschel
  Catal.org.CAV
  References (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectEkofyziologie a aplikace isolátů arbuskulárních mykorrhizních hub z narušených půd
  Project NameGA526/99/0895
  Grant AgencyGA ČR
  Research years1999 - 2001
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (14) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectEkofyziologie erikoidních a arbuskulárních mykorrhizních symbiontů a jejich hostitelských rostlin
  Project NameME 254
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years1998 - 1999
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectKoexistence nativních a inokulovaných arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech hostitelských rostlin
  Project NameGA526/09/0838
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Štorchová
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectKomplexní Ekologická Biotechnologie Produkce Ovocných Plodin (KEBIPOP)
  Project NameOE08019
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2008
  Grant Recipient Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Vosátka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.