Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0105602 230g^"
 1. 1.
  ProjectExAM Experimental Animal Models
  Project NameED2.1.00/03.0124
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (39) - Abstrakt
  (54) - Článek v odborném časopise
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectEXCELENCE molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců
  Project NameEF15_003/0000460
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2016 - 2022
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (31) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (145) - Článek v odborném časopise
  (4) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCharakterizace faktorů podílejích se na kondenzaci chromatinu během meiotického zrání prasečích a bovinních oocytů
  Project NameGA204/03/0816
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCharakterizace metabolických drah podílejících se na iniciaci translace během meiotického zrání a během časného embryonálního vývoje skotu a prasat
  Project NameGA524/04/0104
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMolekulární biologie diferencující se buňky
  Project NameGD204/09/H084
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Binarová
  Kubínová
  Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (22) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (26) - Článek v odborném časopise
  (3) - Patentový dokument
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectPřechod z meiózy do mitózy - je započetí nového života in vitro rovnocenné in vivo vývoji?
  Project NameGA22-27301S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2022 - 2024
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectRegulace iniciace translace během meiotického zrání prasečích oocytů proteinovými faktory asociovanými s 3'-koncem mRNA
  Project NameGA524/07/1087
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectRegulace translace v průběhu zrání oocytů prasat
  Project NameGA301/00/0781
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectÚloha regulačních faktorů působících na 3’ konci mRNA pro správný průběh meiotického zrání savčích oocytů.
  Project NameGA15-22765S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectVliv stárnutí organismu na aktivitu hlavních protein kináz v savčích oocytech
  Project NameGAP502/10/0944
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2013
  Grant Recipient Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.