Search results

 1. 1.
  ProjectBiodegradace polybromovaných sloučenin, monitorování změn v koncentraci cílových polutantů a meziproduktů odbourávání v životním prostředí
  Project Name2B06151
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2010
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macek
  Martínková
  Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (19) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (9) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCentrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
  Project Name1M06011
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Janata
  Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (70) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (46) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (13) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (5) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectDetailní studium spermií u modelových druhů chrupavčitých (Chondrostei) a kostnatých (Teleostei) ryb
  Project NameGA524/03/0178
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectDiferenciální exprese proteinů Pregnancy Associated Plasma Protein - A (PAPP-A) a Insulin-like growth factor-binding protein 4 (IGFBP4) ve folikulární tekutině a krvi žen v korelaci s rozvojem ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).
  Project NameNR8932
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectELISA soupravy k detekci kvality životního prostředí
  Project NameOE 211
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (8) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectMolekulární a buněčné základy oogeneze oplození a embryonálního vývoje savců
  Project NameGV524/96/K162
  Grant AgencyGA ČR
  Research years1996 - 2001
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Kaňka
  Catal.org.CAV
  References (93) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (69) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectNeplodnost mužů, stav spermií a semenné plasmy, biomarkery poškození.
  Project NameNJ7463
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Buckiová
  Catal.org.CAV
  References (13) - Abstrakt
  (26) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (23) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectProteiny spermie a ubiquitinace akrosomu u lidských spermií s normálním a patologickým spermiogramem
  Project NameGA204/02/1373
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectÚčast imunopatologických mechanismů při opakovaném selhání nidace embrya
  Project NameNR7838
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectUltrastruktura, energie a kompetice spermií: Komparativní studie s využitím dvou modelových druhů chrupavčitých a kostnatých ryb
  Project NameGA524/06/0817
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Parazitologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty