Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0105460 230g^"
 1. 1.
  ProjectCentrum aplikované genomiky
  Project Name1K04011
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2009
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Houštěk
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCentrum aplikované genomiky
  Project Name1M0520
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Houštěk
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (31) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (123) - Článek v odborném časopise
  (70) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCentrum integrované genomiky
  Project NameLN00A079
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2000 - 2004
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Houštěk
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (97) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu
  Project NameTE02000058
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2014 - 2019
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectGenomický přístup k odhalování biologie a evoluce eustigmatofytních řas
  Project NameGA13-33039S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2013 - 2015
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Oborník
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectKomplexní přístup ke studiu signálů v živých systémech
  Project NameIPP2052002
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2000 - 2001
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectMolekulární a buněčné základy závažných onemocnění
  Project NameKSK5011112
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kuneš
  Říhová
  Míšek
  Šlotová
  Syková
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (35) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMolekulární základy biologických transformací, komunikací a technologií
  Project NameKSK5020115
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Míšek
  Macháčková
  Špak
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (44) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Článek v novinách
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectSekvenace genomu oxymonády a trimastixe
  Project NameGAP506/12/1010
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectStruktura a exprese genomu
  Project NameKSK2052601
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years1996 - 2000
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (5) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (80) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty