Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0105349 230g^"
 1. 1.
  Project-
  Project NameGA204/98/1054
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Dráber
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (12) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectAnalýza a regulace gama-tubulinových forem asociovaných s membránovými mikrodoménami
  Project NameGA204/05/2375
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectAnalýza signálních komplexů obsahujících gama-tubulin
  Project NameGA204/09/1777
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum funkční organizace buňky
  Project NameLC545
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Hašek
  Dráber
  Catal.org.CAV
  References (41) - Abstrakt
  (19) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (91) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  (2) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectDiagnostické metody a techniky
  Project NameStrategieAV21/6
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2021
  Grant Recipient Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
  Participants Müllerová
  Jurák
  Homola
  Kubínová
  Dráber
  Radlička
  Lorinčík
  Hradil
  Lazar
  Kuna
  Sobota
  Hrubý
  Notehttp://www.isibrno.cz/cs/av21
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (17) - Článek v odborném časopise
  (2) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectGama-tubulinové komplexy - jejich charakterizace a funkce
  Project NameIAA5052004
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectMikrotubuly v aktivovaných žírných buňkách - cíle pro inovativní terapie
  Project NameLD13015
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2013 - 2014
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMolekulární biologie diferencující se buňky
  Project NameGD204/05/H023
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2008
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Binarová
  Kubínová
  Kaňka
  Dráber
  Catal.org.CAV
  References (18) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectNereceptorové tyrosinové fosfatázy u žírných buněk aktivovaných antigenem
  Project NameGA204/03/0594
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectPříprava monoklonálních protilátek proti cytoskeletálním a signálním molekulám pro monitorování neurodegenerativních procesů
  Project Name1P04OE158
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Dráber
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (2) - Článek v odborném časopise
  (13) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.