Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0105312 230g^"
 1. 1.
  ProjectAnalýza a potlačení mechanismů vedoucích k resistenci nádorových buněk k ligandu TRAIL.
  Project NameLH12202
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectExperimentální terapie lymfomu z plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma, MCL)
  Project NameNS10287
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Koc
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectExprese, signalizace a funkce receptorů smrti v lidských embryonálních kmenových buňkách.
  Project NameGAP301/10/1971
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2012
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCharakterizace a využití apoptotické signalizace iniciované cytotoxickým ligandem TRAIL
  Project NameIAA5052001
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectCharakterizace role adapterového proteinu Daxx v iniciaci a regulaci apoptózy
  Project NameIAA5052304
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2003 - 2006
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectPříprava monoklonálních protilátek proti TRAIL-receptorům DR4 a DR5 a jejich perspektivní použití k léčbě nádorů.
  Project NameOE138
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2003 - 2006
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (4) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectRole angiogeneze v přežití, růstu, šíření a terapeutické odpovědi lymfomu z plášťových buněk (Mantle Cell Lymphoma, MCL)
  Project NameNT13201
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectStresová odpoveď na poškození DNA v kolorektální karcinogeneze.
  Project NameGA15-14789S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Vodička
  Anděra
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectStudium lidských leukemických kmenových buněk a progenitorů
  Project NameNR8317
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2005 - 2008
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectVývoj a příprava rekombinantních proteinů odvozených z antigenní struktury proteinu EBNA1 viru Epsteina a Barrové a jejich využití pro diagnostiku infekčních onemocnění
  Project NameFT-TA2/015
  Grant AgencyGA MPO
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Anděra
  Noteústav je spoluřešitelem, výsledek v RIV jiná organizace
  Catal.org.CAV
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.