Search results

 1. 1.
  ProjectFunkční analýza genu Shooting v Arabidopsis a tabáku
  Project NameIAA600040612
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectMolekulární základy biologických transformací, komunikací a technologií
  Project NameKSK5020115
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pačes
  Míšek
  Macháčková
  Špak
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (44) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Článek v novinách
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectSignální dráhy u rostlin
  Project NameLN00A081
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2000 - 2004
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Catal.org.CAV
  References (14) - Abstrakt
  (53) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectStruktura, exprese a interakce genomu
  Project NameKSK5052113
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Entomologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Pačes
  Špak
  Šula
  Říhová
  Macháčková
  Míšek
  Šlotová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Abstrakt
  (13) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (92) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectSystém aktivace transkripce pro studium vztahu mezi metabolizmem a účinkem cytokininů u Arabidopsis a tabáku
  Project NameIAA5004001
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Macháčková
  Brzobohatý
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (3) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty