Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104733 230g^"
 1. 1.
  ProjectCentrum cílených terapeutik
  Project Name1M0505
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Říhová
  Ulbrich
  Angelis
  Fábry
  Catal.org.CAV
  References (53) - Abstrakt
  (33) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (73) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  (4) - Část monografie
  (2) - Článek v novinách
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectKombinovaná chemo-imunoterapie pomocí imunopolymerů na bázi N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu
  Project NameGA305/05/2268
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (29) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectMakromolekulární chemoterapeutika
  Project NameIBS5020101
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2005
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (8) - Abstrakt
  (28) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectMolekulární a buněčné základy závažných onemocnění
  Project NameKSK5011112
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Kuneš
  Říhová
  Míšek
  Šlotová
  Syková
  Pačes
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (35) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMolekulární základy biologických transformací, komunikací a technologií
  Project NameKSK5020115
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2001 - 2004
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pačes
  Míšek
  Macháčková
  Špak
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (44) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Článek v novinách
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectMultifunkční polymerní systémy s cytostatickými a imunomobilizačními aktivitami
  Project NameIAAX00500803
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (44) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (41) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectNová generace polymerních nosičů léčiv pro cílenou terapii
  Project NameIAA4050201
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2002 - 2006
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Ulbrich
  Říhová
  Catal.org.CAV
  References (20) - Abstrakt
  (36) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (21) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectPolymerní cytostatika
  Project NameGA305/02/1425
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Říhová
  Ulbrich
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (31) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (18) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectPolymerní konjugáty léčiv směrované specifickými oligopeptidy
  Project NameGA204/05/2255
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Říhová
  Ulbrich
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (7) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectPreklinické zkoušky cytostatika navázaného na polymerní nosič a scale-up transfer syntézy z laboratorních podmínek
  Project NameFI-IM2/111
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Říhová
  Ulbrich
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.