Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104532 230g^"
 1. 1.
  ProjectBIOCEV - od základního k aplikovanému výzkumu
  Project NameLQ1604
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2016 - 2020
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Sedláček
  Janata
  Etrych
  Zemková
  Syka
  Truksa
  Catal.org.CAV
  References (53) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (319) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  (2) - Patentový dokument
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectBiochemická a biofyzikální charakterizace proteinových interakcí a jejich dynamiky
  Project NameGA204/01/1001
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2001 - 2003
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Amler
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectBiosyntéza anthramycinových a linkosamidových antibiotik, zdroj pro nové hybridní látky s účinky antibakteriálními, antimalarickými a protinádorovými
  Project NameGA204/04/0801
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2004 - 2006
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
  Project Name1M06011
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Pěknicová
  Catal.org.CAV
  References (70) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (46) - Článek v odborném časopise
  (7) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (13) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (5) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectEvoluce a biogeneze hydrogenosomů a mitosomů.
  Project NameIAA501110631
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2006 - 2009
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectGeny určující kritické kroky přípravy producentů hybridních antibiotik na bázi linkosamidů
  Project NameIAA500200810
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectIMPULS, Inovace v Mikrobiologii - Postdoktorandské výukové a Laboratorní Středisko
  Project NameEE2.3.30.0003
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  References (68) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMolekulární epidemiologie mikrobiálního agens v patogenezi onemocnění parodontu
  Project NameNK7385
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectMonitorování dynamiky orálního mikrobiomu vysoce účinnými metodami paralelního sekvenování v průběhu rozvoje a terapie onemocnění parodontu.
  Project NameNV15-28142A
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2015 - 2018
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectOsud a účinky antropogenních polutantů přítomných v recipientech“vyčištěných“ komunálních odpadních vod – komplexní environmentální studie.
  Project NameGA15-04258S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Janata
  Catal.org.CAV
  References (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.