Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104494 230g^"
 1. 1.
  Project-
  Project NameGA204/96/1368
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Hašek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (11) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  Project-
  Project NameGA204/99/1531
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Hašek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (9) - Abstrakt
  (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCentrum funkční organizace buňky
  Project NameLC545
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2011
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Hašek
  Dráber
  Catal.org.CAV
  References (41) - Abstrakt
  (19) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (91) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Část monografie
  (2) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectDynamika aktinového cytoskeletu ve vztahu ke kvasinkové NADPH oxidáze YNO1, redox potenciálu a buněčnému cyklu.
  Project Name7AMB12AT002
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2013
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectRekombinantní proteiny pro diagnostické soupravy
  Project NameOE85
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2001 - 2003
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  (7) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectStudium funkce aktin-asociovaného proteinu Sla2 při kontrole odpovědi na stres a v apoptóze u kvasinek
  Project NameME 939
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2007 - 2007
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectSW analýza změn v mikroskopických obrazech buněčných struktur s využitím fluorescenčních indikátorů
  Project NameTA01011467
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2012
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Sychrová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Prototyp, funkční vzorek
  (2) - Software
  (1) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectTeplem indukované stresové granule kvasinek
  Project NameGAP305/12/0480
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2015
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectTvorba stresových granulí na kvasinkvých mitochondriích
  Project NameMEB060902
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2009 - 2010
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectÚloha cytoskeletálních interakcí translačního iniciačního faktoru eIF3 v morfogenezi kvasinek
  Project NameGA204/02/1424
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hašek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.