Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104438 230g^"
 1. 1.
  ProjectEkologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd
  Project NameTE01020218
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2019
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (29) - Článek v odborném časopise
  (5) - Část monografie
  (1) - Patentový dokument
  (4) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectKombinace biologických přístupů pro bioremediace půdy kontaminované organickými xenobiotiky
  Project NameGA525/09/1058
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2013
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (13) - Článek v odborném časopise
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectKomplexní fotokatalytické procesy - Nanotechnologie pro životní prostředí
  Project NameGA104/09/0694
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2011
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Šolcová
  Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (25) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (16) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectMikrobiální bioremediace půd kontaminovaných persistentními aromatickými polutanty
  Project Name2B06156
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (12) - Abstrakt
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (23) - Článek v odborném časopise
  (1) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Část monografie
  (8) - Ostatní výsledky
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectOdstranění endokrinních disruptorů z odpadních a pitných vod pomocí fotokatalytických a biologických procesů
  Project NameTA01020804
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Šolcová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (23) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  (5) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (2) - Patentový dokument
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectOptimalizace metody mykoremediace a kompostování pro dekontaminaci půd znečištěných polycyklickými aromatickými uhlovodíky
  Project NameGP206/03/P078
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectOrganismy a mechanismy určující osud endokrinních disruptorů v životním prostředí
  Project NameGA15-02328S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectOxidace látek produkovaných fytoplanktonem a její vliv na ekotoxicitu a úpravu vody koagulací
  Project NameGA18-14445S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Pivokonský
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (7) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectPokročilé analytické nástroje a jejich využití při optimalizaci metody biostabilizace kontaminovaných zemin
  Project NameTA01020106
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2013
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectRozmanitost života a zdraví ekosystémů
  Project NameStrategieAV21/9
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2015 - 2019
  Grant Recipient Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
  Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Špak
  Šimek
  Zima
  Petřík
  Štefka
  Krahulec
  Elhottová
  Kopáček
  Cajthaml
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (15) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Elektronický dokument
  (75) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (13) - Část monografie
  (11) - Článek v novinách
  (6) - Ostatní výsledky
  (1) - Uspořádání konfrence
  (1) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.