Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104426 230g^"
 1. 1.
  ProjectBuněčná role MAP kinázové signalizační kaskády u rostlin - význam při regulaci nukleace a organizace mikrotubulárního cytoskeletu.
  Project Name7AMB13AT013
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2013 - 2014
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectFormy gama-tubulinu a jejich interakce s proteiny významnými v cytokinezi, při kontrole buněčného cyklu a v polaritě buněk.
  Project NameIAA500200719
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCharakterizace rostlinného multiproteinového modulu spojeného s forminy a jeho úlohy v buněčné morfogenezi
  Project NameGA204/02/1461
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Žárský
  Binarová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectKomplexy gama-tubulinu asociované s membránami a jejich úloha v morfogenezi a v interakci rostlina-patogen
  Project NameGAP501/12/2333
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectMolekulární biologie diferencující se buňky
  Project NameGD204/05/H023
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2008
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Binarová
  Kubínová
  Kaňka
  Dráber
  Catal.org.CAV
  References (18) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (1) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectMolekulární biologie diferencující se buňky
  Project NameGD204/09/H084
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Hozák
  Binarová
  Kubínová
  Kubelka
  Catal.org.CAV
  References (22) - Abstrakt
  (4) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (26) - Článek v odborném časopise
  (3) - Patentový dokument
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectRepressive function of γ-tubulin in silencing of pericentromeric chromatin during cell division and maintenance of genome stability in plants
  Project NameDAAD-21-07
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2021 - 2022
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectRole of nuclear γ-tubulin in epigenetic control of pericentromeric heterochromatin organization
  Project NameDAAD-19-04
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectÚloha gama- tubulinu v koordinaci nukleace mikrotubulů a buněčného dělení s odpovědí buňky na poškození DNA u rostlin
  Project NameGA15-11657S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2015 - 2017
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectÚloha Ran GTPáz v nukleaci mikrotubulů a organizaci mitotického vřeténka v acentrozomálních buňkách vyšších rostlin
  Project NameGA204/07/1169
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2011
  Grant Recipient Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Binarová
  Cenklová
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (4) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.