Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104328 230g^"
 1. 1.
  ProjectEuropean large-scale functional genomics in the rat for translational research
  Project Name7E10067
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2010 - 2014
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (15) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectGenetická a korelační analýza ektopické akumulace tuku a oxidačních/zánětlivých procesů v tukové tkáni a jejich úloha v patogenezi inzulinové rezistence
  Project NameME08006
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2008 - 2012
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectGenetická a korelační analýza procesu učení a paměti u laboratorního potkana.
  Project NameNF4795
  Grant AgencyGA MZd
  Research years1998 - 2000
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectGenetická analýza mitochondriálního proteomu: Integrace mitochondriální-jaderné epistáze s patofyziologickými fenotypy u potkana
  Project NameLL1204
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2012 - 2017
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (46) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectGenetická analýza úlohy mitochondrií v patogenezi metabolického syndromu studovaná pomocí nových konplastických kmenů laboratorního potkana
  Project NameGA301/08/0166
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (9) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectGenetické determinanty hmotnosti myokardu a reakce na infarkt u rekombinantních inbredních kmenů potkana
  Project NameGA301/06/0028
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectIntegrovaná analýza profilů exprese mikroRNA a mRNA s vazebnými a korelačními analýzami pro odhalení genů podmiňujících komplexní znaky
  Project NameGAP301/10/0290
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2010 - 2014
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMechanimy a důsledky akumulace triglyceridů a derivátů mastných kyselin ve tkáních při inzulinové rezistenci - možnosti ovlivnění hypolipidemickou terapií
  Project NameNR8495
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectMolekulární mapování a poziční klonování genů odpovědných za koincidenci spontánní hypertenze a dalších rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob
  Project NameGA305/00/1646
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2000 - 2002
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (14) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectMolekulární mapování savčího genomu a poziční klonování savčího genu
  Project NameGV204/98/K015
  Grant AgencyGA ČR
  Research years1998 - 2003
  Grant Recipient Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Forejt
  Pravenec
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Dizertace
  (55) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.