Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104136 230g^"
 1. 1.
  Project*Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů
  Project Name2A-1TP1/073
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectAdhese, růst a diferenciace kostních a cévních buněk na uhlíkových allotropech
  Project NameGA204/06/0225
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Vacík
  Catal.org.CAV
  References (29) - Abstrakt
  (13) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectAplikace elektrochemické anodizace za účelem dosažení modifikace povrchů titanových slitin
  Project NameTA04011214
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectBioinspirativní nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
  Project NameGA106/09/1000
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Kubies
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectBiokompatibilita a antimikrobiální vlastnosti tvrdých polymerních kompozitních vrstev na biofunkčních podložkách in vitro
  Project Name1P05OC012
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2005
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectBiokompatibilita a antimikrobiální vlastnosti tvrdých polymerních kompozitních vrstev na biofunkčních podložkách in vitro
  Project NameOC 527.130
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2002 - 2005
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (14) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectCentrum excelence v regenerativní medicíně
  Project NameEH22_008/0004562
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2023 - 2028
  Grant Recipient Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
  Participants Jendelová
  Bačáková
  Strašák
  Etrych
  Ellederová
  Catal.org.CAV
  References (4) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectCévní buňky na syntetických polymerech s adhesivními mikrodoménami
  Project NameIAA5011301
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2003 - 2007
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Hnatowitz
  Catal.org.CAV
  References (15) - Abstrakt
  (18) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectCílený vývoj prosthetického materiálu: Silikalitová vrstva na povrchu slitiny TiAlV
  Project NameGA19-02891S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Jirka
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectDynamika a mechanismy změn plicní a placentární cirkulace při chronické hypoxii
  Project NameGA305/05/0672
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.