Search results

Records found: 40  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0104136 230g^"
 1. 1.
  Project*Nové farmaceutické produkty na bázi polysacharidů
  Project Name2A-1TP1/073
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  (4) - Prototyp, funkční vzorek
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectAdhese, růst a diferenciace kostních a cévních buněk na uhlíkových allotropech
  Project NameGA204/06/0225
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2006 - 2008
  Grant Recipient Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Vacík
  Catal.org.CAV
  References (29) - Abstrakt
  (13) - Článek v odborném časopise
  (2) - Část monografie
  (1) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectAplikace elektrochemické anodizace za účelem dosažení modifikace povrchů titanových slitin
  Project NameTA04011214
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectBioinspirativní nanokompozitní struktury pro obnovu kostní tkáně
  Project NameGA106/09/1000
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Balík
  Kubies
  Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (6) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  (4) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectBiokompatibilita a antimikrobiální vlastnosti tvrdých polymerních kompozitních vrstev na biofunkčních podložkách in vitro
  Project NameOC 527.130
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2002 - 2005
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (14) - Abstrakt
  (9) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectBiokompatibilita a antimikrobiální vlastnosti tvrdých polymerních kompozitních vrstev na biofunkčních podložkách in vitro
  Project Name1P05OC012
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2005 - 2005
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectCévní buňky na syntetických polymerech s adhesivními mikrodoménami
  Project NameIAA5011301
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2003 - 2007
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Hnatowitz
  Catal.org.CAV
  References (15) - Abstrakt
  (18) - Článek v odborném časopise
  (2) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectCílený vývoj prosthetického materiálu: Silikalitová vrstva na povrchu slitiny TiAlV
  Project NameGA19-02891S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Jirka
  Catal.org.CAV
  References (5) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectDynamika a mechanismy změn plicní a placentární cirkulace při chronické hypoxii
  Project NameGA305/05/0672
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (2) - Abstrakt
  (1) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectKomplexní výzkum endoprotéz s lepšími užitnými vlastnostmi na bázi beta slitin titanu
  Project NameTA01011141
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2011 - 2014
  Grant Recipient Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Bačáková
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Patentový dokument
  FileProjekty

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.