Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103803 230g^"
 1. 1.
  Project-
  Project NameGA204/98/P091
  Grant AgencyGA ČR
  Participants Fojta
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectAnalýza struktury a interakcí DNA pomocí elektrochemických technik a chemických sond. Nové metody a senzory pro detekci poškození DNA
  Project NameGA203/07/1195
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2007 - 2009
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Yosypchuk
  Fojta
  Catal.org.CAV
  References (44) - Abstrakt
  (22) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (46) - Článek v odborném časopise
  (4) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectCentrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu
  Project NameLC06035
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2006 - 2011
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  Catal.org.CAV
  References (121) - Abstrakt
  (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (110) - Článek v odborném časopise
  (5) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectCentrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice
  Project NameGBP206/12/G151
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  Hocek
  Catal.org.CAV
  References (17) - Abstrakt
  (35) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (65) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectElektrochemické detektory hybridizace DNA a jejich aplikace v DNA diagnostice
  Project NameIAA4004402
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2004 - 2007
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (21) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (11) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectInterakce mutantních proteinů p53 s genomovou DNA in vitro a in vivo
  Project Name1K04119
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2004 - 2007
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  Catal.org.CAV
  References (21) - Abstrakt
  (3) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectInterakce nádorově supresorových proteinů s DNA. Úlohy konformace DNA a modifikací proteinu
  Project NameGA204/02/0734
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (7) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectInterakce standardního a mutantních proteinů p53 s poškozenou DNA a jejich význam při odpovědi buněk na protinádorovou chemoterapii
  Project NameIAA500040701
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2007 - 2010
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  Catal.org.CAV
  References (25) - Abstrakt
  (6) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectKonstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě
  Project NameGA203/09/0317
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2013
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Hocek
  Fojta
  Catal.org.CAV
  References (27) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectModerní biofyzikální metody: pokročilé praktické vzdělávání v experimentální biologii
  Project NameEE2.3.09.0046
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2009 - 2012
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Participants Fojta
  Catal.org.CAV
  FileProjekty