Search results

 1. 1.
  ProjectNový koncept zlepšení receptorového cílení polymerních konjugátů vratným kotvením do membrán
  Project NameGA21-04166S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2021 - 2023
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Štěpánek
  Šácha
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectStrategie specifického cílení mikroprostředí mozkových metastáz pro diagnostiku a léčbu
  Project NameNU22-03-00318
  Grant AgencyGA MZd
  Research years2022 - 2025
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Hrubý
  Šácha
  Catal.org.CAV
  FileProjekty