Search results

 1. 1.
  ProjectMapování konformačního prostoru krátkých peptidů pokročilými kvantově-chemickými a solvatačními metodami: klíč k pochopení struktury proteinů?
  Project NameGA17-24155S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Rulíšek
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectMono- a binukleární Fe, Cu aktivní místa v biologických systémech: souhra mezi experimentem a teorií
  Project NameLTAUSA19148
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Participants Rulíšek
  Srnec
  Catal.org.CAV
  References (14) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectObjevování základních principů struktury proteinů a protein-ligandových komplexů pokročilými metodami kvantové chemie
  Project NameGA20-08772S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2020 - 2022
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Participants Rulíšek
  Catal.org.CAV
  References (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty