Search results

 1. 1.
  ProjectBioorganická a medicinální chemie nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin
  Project NameAP1501
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Research years2016 - 2021
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (11) - Abstrakt
  (47) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCentrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice
  Project NameGBP206/12/G151
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2012 - 2018
  Grant Recipient Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Fojta
  Hocek
  Catal.org.CAV
  References (17) - Abstrakt
  (35) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (65) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectChemická biologie pro vývoj nových terapií
  Project NameEF16_019/0000729
  Grant AgencyGA MŠk
  Research years2018 - 2022
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (194) - Článek v odborném časopise
  (1) - Software
  (7) - Část monografie
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectKombinatoriální a racionální přístupy pro syntézu a studium nových modifikovaných nukleosidů s cytostatickou a antimikrobiální aktivitou
  Project NameGAP207/11/0344
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2011 - 2015
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (7) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  (3) - Patentový dokument
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectKonjugáty nukleobází s komplexy kovů jako elektroaktivní značky. Využití značených oligonukleotidů v senzorech pro hybridizaci DNA
  Project NameGA203/05/0043
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2005 - 2007
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Havran
  Catal.org.CAV
  References (13) - Abstrakt
  (3) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (12) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 6. 6.
  ProjectKonstrukce nových funkčních nukleových kyselin pro aplikace v chemické biologii, katalýze a samoskladbě
  Project NameGA203/09/0317
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2009 - 2013
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Fojta
  Catal.org.CAV
  References (27) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (19) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 7. 7.
  ProjectModifikace a bioorthogonální reakce ve velkém žlábku DNA pro regulaci vazby proteinů a genové exprese
  Project NameGA14-04289S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2014 - 2016
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Krásný
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (10) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 8. 8.
  ProjectMolekuly a materiály pro život
  Project NameStrategieAV21/10
  Funding Provider - OthersAV ČR
  Grant Recipient Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Rypáček
  Kavan
  Hocek
  Catal.org.CAV
  References (4) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (1) - Konferenční zborník (tuzemská konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  (1) - Článek v novinách
  (6) - Uspořádání konfrence
  FileProjekty
 9. 9.
  ProjectSyntéza nových 2,6- a 6,8-disubstituovaných purinových bází a nukleosidů a studium jejich cytostatické aktivity
  Project NameIAB4055201
  Grant AgencyGA AV ČR
  Research years2002 - 2004
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (3) - Abstrakt
  (2) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 10. 10.
  ProjectSyntéza nových purinových derivátů nesoucích funkcionalizované C-substituenty v poloze 6
  Project NameGA203/03/0035
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2003 - 2005
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  NotePříjemce
  Catal.org.CAV
  References (19) - Abstrakt
  (6) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (15) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty