Search results

 1. 1.
  ProjectBiokonjugační reakce pro připojení proteinů k DNA
  Project NameGA18-03305S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2018 - 2020
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (7) - Článek v odborném časopise
  (1) - Část monografie
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectCytostatické heteroanelované 7-deazapurinové nukleosidy, farmakologie, metabolismus a mechanismus účinku
  Project NameGA19-08124S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2019 - 2021
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (8) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectNové funkcionalizované (bio)polymery na bázi dekorace DNA malými molekulami
  Project NameGX20-00885X
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2020 - 2024
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (2) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectNové nukleosidy a nukleotidy odvozené od heteroanelovaných 7-deazapurinů
  Project NameGA16-00178S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2016 - 2018
  Grant Recipient Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Hocek
  Catal.org.CAV
  References (10) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  (9) - Patentový dokument
  FileProjekty
 5. 5.
  ProjectUmělá epigenetika: Vývoj eukaryotického bioorthogonálního transkripčního systému pro manipulace genové exprese v buňce
  Project NameGA17-03419S
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2017 - 2019
  Grant Recipient Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
  (Spolu)řešitel projektu Krásný
  Hocek
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (11) - Článek v odborném časopise
  FileProjekty