Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^cav_un_auth 0103420 230g^"
 1. 1.
  ProjectBiorafinace jako oběhové technologie
  Project NameTN01000048
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2019 - 2020
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,Hudzieczek
  Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,Hrouzek
  Ústav výzkumu globální změny v. v. i.
  Participants Šolcová
  Hanika
  Kaštánek
  Soukup
  Šyc
  Topka
  Hobza
  Lukavský
  Maršálek
  Vosátka
  Prášil
  Červený
  Catal.org.CAV
  References (4) - Abstrakt
  (10) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (38) - Článek v odborném časopise
  (3) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (16) - Prototyp, funkční vzorek
  (1) - Software
  (1) - Ostatní výsledky
  (1) - Patentový dokument
  (8) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (11) - Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
  FileProjekty
 2. 2.
  ProjectSpeciální katalytické procesy a materiály
  Project NameGD203/08/H032
  Grant AgencyGA ČR
  Research years2008 - 2011
  Grant Recipient Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Čejka
  Hanika
  Catal.org.CAV
  References (1) - Abstrakt
  (1) - Monografie kniha jako celek
  (59) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (4) - Dizertace
  (50) - Článek v odborném časopise
  (2) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (3) - Část monografie
  FileProjekty
 3. 3.
  ProjectVýzkum a vývoj mokrého odlučovače TZL pro kotle středních výkonů spalujících obnovitelné zdroje biomasy
  Project NameTA02020369
  Grant AgencyGA TA ČR
  Research years2012 - 2014
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Hanika
  Catal.org.CAV
  References (1) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  FileProjekty
 4. 4.
  ProjectVýzkum výroby vodíku a syntézních plynů zplyňováním odpadní biomasy z výroby biopaliv
  Project Name2A-2TP1/024
  Grant AgencyGA MPO
  Research years2007 - 2010
  Grant Recipient Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Participants Hanika
  Catal.org.CAV
  References (12) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (2) - Článek v odborném časopise
  (1) - Ostatní výsledky
  (2) - Výzkumná zpráva
  FileProjekty


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.